5.4. Χρωματισμός

Το εργαλείο χρωματισμού αποδίδει την ενεργή στρώση ή επιλογή σε εικόνα γκρι κλίμακας ιδωμένη μέσα από χρωματιστό γυαλί. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να δώσετε ένα εφέ “σουπιάς” στην εικόνα σας. Δείτε Χρωματικό πρότυπο για απόχρωση, κορεσμό, φωτοβολία.

5.4.1. Ενεργοποίηση εργαλείου

Μπορείτε να πάρετε το εργαλείο χρωματισμού με δύο τρόπους:

  • Στο μενού εικόνας μέσα από ΕργαλείαΕργαλεία χρώματοςΧρωματισμός… ή ΧρώματαΧρωματισμός…,

  • ή με κλικ στο εικονίδιο εργαλείου: στην εργαλειοθήκη, με την προϋπόθεση ότι εγκαταστήσατε τα εργαλεία χρώματος στην εργαλειοθήκη. Για αυτό, παρακαλώ δείτε Τμήμα 1.7, “Εργαλειοθήκη”.

5.4.2. Επιλογές

Σχήμα 14.148. Επιλογές χρωματισμού

Επιλογές χρωματισμού

Προκαθορισμοί

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις χρωματικές ρυθμίσεις της εικόνας σας με κλικ στο κουμπί προσθήκη ρυθμίσεων στα αγαπημένα

Το κουμπί ανοίγει ένα μενού:

Σχήμα 14.149. Το προκαθορισμένο μενού

Το προκαθορισμένο μενού

που σας επιτρέπει εισαγωγή ρυθμίσεων από αρχείο ή εξαγωγή ρυθμίσεων σε αρχείο και σας δίνει πρόσβαση στη διάλογο διαχείρισης αποθήκευσης ρυθμίσεων:

Σχήμα 14.150. Διαχείριση διαλόγου αποθηκευμένων ρυθμίσεων

Διαχείριση διαλόγου αποθηκευμένων ρυθμίσεων

Επιλογή χρώματος
  • Απόχρωση: Ο ολισθητής και το αριθμητικό πλαίσιο κειμένου επιτρέπουν την επιλογή μιας απόχρωσης στο χρωματικό κύκλο HSV(0 - 360).

  • Κορεσμός: Ο ολισθητής και το πλαίσιο εισόδου επιτρέπουν την επιλογή κορεσμού: 0 έως 100.

  • Φωτεινότητα: Ο ολισθητής και το πλαίσιο κειμένου επιτρέπουν την επιλογή μιας τιμής: -100 (σκοτεινή) έως 100 (φωτεινή).

Προεπισκόπηση

Το κουμπί προεπισκόπησης κάνει όλες τις αλλαγές δυναμικά, έτσι ώστε να μπορούν να παρατηρηθούν αμέσως.