6.17. Αυτόματη περικοπή εικόνας

Η εντολή Αυτόματη περικοπή αφαιρεί το περίγραμμα από μια εικόνα. Ψάχνει στην ενεργή στρώση για τη μέγιστη δυνατή περιοχή περιγράμματος που έχει όλη το ίδιο χρώμα και έπειτα περικόπτει αυτήν την περιοχή από την εικόνα, σαν να είχατε χρησιμοποιήσει το εργαλείο Περικοπή.

[Προσοχή] Προσοχή

Σημειώστε προσεκτικά ότι αυτή η εντολή χρησιμοποιεί την ενεργή στρώση της εικόνας για να βρει περιγράμματα. Οι άλλες στρώσεις περικόπτονται σύμφωνα με τα ίδια όρια όπως τα όρια της ενεργής στρώσης.

6.17.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού της εικόνας μέσα από ΕικόναΑυτόματη περικοπή εικόνας.

6.17.2. Παράδειγμα

Σχήμα 16.69. Παράδειγμα “Αυτόματης περικοπής”

Παράδειγμα Αυτόματης περικοπής

Αυτή η εικόνα αποτελείται από τρεις στρώσεις. Μία με κόκκινο τετράγωνο, μία με πράσινο τετράγωνο· κι οι δυο σε κίτρινο ημιδιαφανές παρασκήνιο. Η πράσινη στρώση είναι ενεργή.

Παράδειγμα Αυτόματης περικοπής

“Αυτόματη περικοπή” έχει περικόψει το πράσινο τετράγωνο και έκανε μια στρώση από αυτό. Οι άλλες στρώσεις έχουν περικοπεί στο ίδιο μέγεθος όπως η πράσινη. Μόνο ένα μικρό μέρος του κόκκινου τετραγώνου κρατήθηκε.