7.3. Όριο

7.3.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.140. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο ακμών

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο ακμών

Αρχική εικόνα

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο ακμών

Μετά την εφαρμογή του φίλτρου (επιλογή Sobel)


Σχήμα 17.141. Εφαρμογή παραδειγμάτων για το φίλτρο ορίων

Εφαρμογή παραδειγμάτων για το φίλτρο ορίων

Μετά την εφαρμογή του φίλτρου (επιλογή πυξίδας Prewitt)

Εφαρμογή παραδειγμάτων για το φίλτρο ορίων

Μετά την εφαρμογή του φίλτρου (επιλογή διαβάθμισης)


Σχήμα 17.142. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο ακμών

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο ακμών

Μετά την εφαρμογή του φίλτρου (επιλογή Roberts)

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο ακμών

Μετά την εφαρμογή του φίλτρου (διαφορική επιλογή )


Σχήμα 17.143. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο ακμών

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο ακμών

Μετά την εφαρμογή του φίλτρου (επιλογή Λαπλάς)


7.3.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΕντοπισμός ορίωνΆκρη….

7.3.3. Επιλογές

Σχήμα 17.144. Επιλογές φίλτρου άκρης

Επιλογές φίλτρου άκρης

Αλγόριθμος

Ο ανιχνευτής άκρων προσφέρει πολλές μεθόδους ανίχνευσης:

Sobel

Εδώ, αυτή η μέθοδος δεν έχει επιλογές και έτσι είναι λιγότερο ενδιαφέρουσα από την ειδική Sobel.

πυξίδα Prewitt

Το αποτέλεσμα δεν δείχνει διαφορετικό από Sobel.

Διαβάθμιση

Οι άκρες είναι πιο λεπτές, με λιγότερη αντίθεση και πιο θολές από Sobel.

Roberts

Καμία εμφανής διαφορά από Sobel.

Διαφορικός

Οι άκρες είναι λιγότερο φωτεινές.

Λαπλάς

Λιγότερο ενδιαφέρουσα από την ειδική.

Ποσότητα

Μια χαμηλή τιμή καταλήγει σε μαύρη, με υψηλή αντίθεση εικόνα με λεπτές ακμές. Μια υψηλή τιμή καταλήγει σε χοντρές ακμές με χαμηλή αντίθεση και πολλά χρώματα στις σκοτεινές περιοχές.

Αναδίπλωση, Μουτζούρα, Μαύρο

Όπου ο ανιχνευτής άκρων παίρνει παρακείμενα εικονοστοιχεία για τους υπολογισμούς του, όταν δουλεύει στα όρια της εικόνας. Αυτή η επιλογή θα έχει αποτέλεσμα μόνο στα όρια του αποτελέσματος (εάν έχει). μουτζούρα είναι η προεπιλογή και η άριστη επιλογή.