4.9. Μωσαϊκό

4.9.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.56. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο “μωσαϊκό”

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο μωσαϊκό

Αρχική εικόνα

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο μωσαϊκό

Εφαρμογή φίλτρου “μωσαϊκό”


Αποκόπτει την ενεργή στρώση ή επιλογή σε πολλά τετράγωνα ή πολύγωνα που είναι ελαφρά ανυψωμένα και ξεχωρισμένα από ενώσεις, δίνοντας έτσι μια όψη μωσαϊκού.

4.9.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΠαραμορφώσειςΜωσαϊκό….

4.9.3. Επιλογές

Σχήμα 17.57. Επιλογές φίλτρου “μωσαϊκού”

Επιλογές φίλτρου μωσαϊκού

Προεπισκόπηση

Όλες οι αλλαγές των ρυθμίσεων θα εμφανιστούν στην προεπισκόπηση χωρίς να επηρεαστεί η εικόνα μέχρι το κλικ στο εντάξει. Σημειώστε ότι η προεπισκόπηση εμφανίζει μόνο ένα μέρος όλης της εικόνας εάν το φίλτρο εφαρμόζεται σε μια επιλογή. Μην κρατάτε την προεπισκόπηση σημειωμένη εάν ο υπολογιστής σας είναι υπερβολικά αργός.

Βασική παράθεση

Αυτή η επιλογή είναι αυτονόητη:

Τετράγωνα

4 ακμές

Εξάγωνα

6 ακμές

Οκτάγωνα και τετράγωνα

8 ή 4 ακμές

Τρίγωνα

3 ακμές

Μέγεθος παράθεσης

Ο ολισθητής και το πλαίσιο εισόδου επιτρέπουν να ορίσετε το μέγεθος της επιφάνειας παράθεσης.

Ύψος παράθεσης

Αυτό είναι το άκρο, ανάγλυφου παραθέσεων. Τιμή είναι το πλάτος του κυριολεκτικού περιγράμματος σε εικονοστοιχεία.

Διάκενο παράθεσης

Αυτό είναι το πλάτος της ένωσης μεταξύ παραθέσεων.

Τάξη παράθεσης

Όταν ορίζεται σε 1, τα περισσότερα παραθέματα έχουν το ίδιο μέγεθος. Με τιμή 0, το μέγεθος καθορίζεται τυχαία και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παραλλαγή σχήματος.

Κατεύθυνση φωτός

Από προεπιλογή το φως έρχεται από την πάνω αριστερή γωνία (135°). Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την κατεύθυνση από 0 μέχρι 360 (αριστερόστροφα).

Παραλλαγή χρώματος

Κάθε παράθεση έχει μόνο ένα χρώμα. Έτσι ο αριθμός των χρωμάτων μειώνεται, συγκρινόμενος με την αρχική εικόνα. Εδώ μπορείτε να αυξήσετε τον αριθμό των χρωμάτων λίγο.

Εξομάλυνση

Αυτή η επιλογή μειώνει τη βαθμιαία όψη που μπορεί να έχουν τα περιγράμματα.

Μέσος όρος χρώματος

Όταν αυτή η επιλογή είναι ασημείωτη, το σχέδιο της εικόνας μπορεί να αναγνωριστεί μέσα στις παραθέσεις. Όταν σημειωθεί, τα χρώματα μέσα στις παραθέσεις είναι ο μέσος όρος σε ένα μοναδικό χρώμα.

Επιτρέπεται η διαίρεση της παράθεσης

Αυτή η επιλογή διαιρεί τις παραθέσεις σε περιοχές με πολλά χρώματα και έτσι επιτρέπει μια καλύτερη χρωματική κλιμάκωση και περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτές τις περιοχές.

Κοίλες επιφάνειες

Με αυτήν την επιλογή παράθεσης η επιφάνεια φαίνεται κοίλη.

Φωτισμός προσκηνίου/παρασκηνίου

Όταν αυτή η επιλογή σημειωθεί, οι παραθέσεις φωτίζονται από το χρώμα προσκηνίου της εργαλειοθήκης και η σκιά χρωματίζεται από το χρώμα παρασκηνίου. Οι ενώσεις έχουν το χρώμα παρασκηνίου.