16.13. Παγωμένο

16.13.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.401. Παράδειγμα για το φίλτρο “παγωμένο”

Παράδειγμα για το φίλτρο παγωμένο

Εφαρμογή φίλτρου “παγωμένο”

Παράδειγμα για το φίλτρο παγωμένο

Ο λογότυπος “παγωμένο”


Αυτό το φίλτρο παράγεται από το σενάριο λογότυπου “παγωμένο” (ΑρχείοΔημιουργίαΛογότυποιπαγωμένο στο παράθυρο εικόνας), που δημιουργεί ένα παγωμένο λογότυπο όπως το πιο πάνω παράδειγμα.

Το φίλτρο προσθέτει αυτό το παγωμένο εφέ στο άλφα, δηλαδή την περιοχή της ενεργής στρώσης που καθορίζεται από τα μη διαφανή εικονοστοιχεία (σκεφτείτε το ως “επιλογή κατά ορατότητα”). Το εφέ φίλτρου θα εφαρμόζεται πάντοτε σύμφωνα με τις τιμές άλφα.

[Σημείωση] Σημείωση

Αντίθετα με τα περισσότερα φίλτρα άλφα σε λογότυπο, το φίλτρο “παγωμένο” δεν θα αλλάζει το μέγεθος της εικόνας στο μέγεθος της ενεργής στρώσης.

16.13.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΆλφα σε λογότυποΠαγωμένο….

16.13.3. Επιλογές

Σχήμα 17.402. Επιλογές “παγωμένου”

Επιλογές παγωμένου

Μέγεθος εφέ (εικονοστοιχεία)

Σχήμα 17.403. Παραδείγματα “μεγέθους εφέ”

Παραδείγματα μεγέθους εφέ

Μέγεθος εφέ 10

Παραδείγματα μεγέθους εφέ

Μέγεθος εφέ 200

Παραδείγματα μεγέθους εφέ

Μέγεθος εφέ 400


Χρώμα παρασκηνίου

Αυτό το χρώμα χρησιμοποιείται για γέμισμα της δημιουργημένης στρώσης παρασκηνίου από το φίλτρο. Προεπιλογή το άσπρο. Με κλικ στο κουμπί χρώματος, αναδύεται ένας επιλογέας χρώματος, όπου μπορείτε να διαλέξετε οποιοδήποτε χρώμα.