10.9. Αρπακτικό

10.9.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.195. Παράδειγμα για το φίλτρο “Αρπακτικό”

Παράδειγμα για το φίλτρο Αρπακτικό

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο Αρπακτικό

Εφαρμογή “Αρπακτικού”


Αυτό το φίλτρο προσθέτει ένα εφέ “Αρπακτικού” στην εικόνα. Το εφέ αρπακτικού κάνει την εικόνα/επιλογή να φαίνεται κάτι όπως η προβολή του αρπακτικού στις ταινίες (είδος θερμογράφου και παρόμοιοι τύπου). Αυτό θα μειώσει την εικόνα στις άκρες και σε λίγα βασικά χρώματα σε σκοτεινό παρασκήνιο.

Εάν υπάρχει μια ενεργή επιλογή, το εφέ φίλτρου θα εφαρμοστεί στην επιλεγμένη περιοχή, αλλιώς στο κανάλι άλφα (το φίλτρο θα προσθέσει ένα κανάλι άλφα, εάν χρειαστεί). Το φίλτρο δουλεύει άριστα σε χρωματιστές εικόνες RGB.

10.9.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΚαλλιτεχνικάΑρπακτικό….

10.9.3. Επιλογές

Σχήμα 17.196. Επιλογές “Αρπακτικού”

Επιλογές Αρπακτικού

Ποσότητα άκρης

Το φίλτρο “Αρπακτικού” θα ανιχνεύσει τις άκρες χρησιμοποιώντας το Sobel ανιχνευτή ακμής. Η καθορισμένη “ποσότητα ακμής” θα περάσει στο φίλτρο Sobel. Μια υψηλή τιμή θα καταλήξει στη ανίχνευση περισσότερων άκρων.

Σχήμα 17.197. Παραδείγματα “ποσότητας ακμής”

Παραδείγματα ποσότητας ακμής

4

Παραδείγματα ποσότητας ακμής

8

Παραδείγματα ποσότητας ακμής

16


Εικονοστοιχείωση

Εάν σημειωθεί, το φίλτρο θα απλοποιήσει την εικόνα σε συμπαγή χρωματιστά τετράγωνα χρησιμοποιώντας το φίλτρο θολά εικονοστοιχεία πριν το πραγματικό εφέ εφαρμοστεί. Μπορείτε να διαλέξετε το μέγεθος αυτών των τετραγώνων με την επιλογή ποσότητας εικονοστοιχείου, που θα επηρεάσει έντονα το αποτέλεσμα (δείτε τα παρακάτω παραδείγματα).

Ποσότητα εικονοστοιχείου

Η “ποσότητα εικονοστοιχείου” είναι το μέγεθος των ομάδων χρώματος στις οποίες θα απλοποιηθεί η εικόνα εάν το εικονοστοιχείωση σημειωθεί. Στην πραγματικότητα μειώνετε την ανάλυση με αυτή την επιλογή. Στα παρακάτω παραδείγματα, μπορείτε να δείτε άμεσα την αύξηση του μεγέθους ομάδας εικονοστοιχείου που οδηγεί σε κάτι όπως “μακροεικονοστοιχεία”:

Σχήμα 17.198. Παραδείγματα “εικονοστοιχείωσης”

Παραδείγματα εικονοστοιχείωσης

Απενεργοποίηση

Παραδείγματα εικονοστοιχείωσης

4

Παραδείγματα εικονοστοιχείωσης

8

Παραδείγματα εικονοστοιχείωσης

16


Διατήρηση επιλογής

Εάν σημειωθεί, το φίλτρο θα εφαρμοστεί στην ενεργή επιλογή. Αλλιώς θα εφαρμοστεί στην ενεργή στρώση.

Διαχωρισμός στρώσης

Όταν αυτή η επιλογή σημειωθεί, ένα αντίγραφο της ενεργής στρώσης θα δημιουργηθεί πάνω από την ενεργή στρώση και το φίλτρο θα εφαρμοστεί σε αυτό το αντίγραφο, αφήνοντας την αρχική στρώση ανέπαφη. Εάν δεν σημειωθεί, το φίλτρο θα εφαρμοστεί στην ενεργή στρώση.

10.9.4. Αλγόριθμος φίλτρου

Αφού αυτό το φίλτρο μεταβιβάζει τα βασικά μέρη σε δύο ή τρία άλλα φίλτρα ο αλγόριθμος είναι πολύ απλός:

Σχήμα 17.199. Κάνοντας το εφέ “αρπακτικό”

Κάνοντας το εφέ αρπακτικό

Αρχικό

Κάνοντας το εφέ αρπακτικό

Εικονοστοιχείωση

Κάνοντας το εφέ αρπακτικό

Ελάχιστο RGB

Κάνοντας το εφέ αρπακτικό

Ανίχνευση ακμής


  1. Η αρχική εικόνα.

  2. Προαιρετικά, το φίλτρο εικονοστοιχειοποιεί την εικόνα: αποδίδει την εικόνα χρησιμοποιώντας ομάδες χρώματος αντί για εικονοστοιχεία, έτσι μειώνει την ανάλυση της εικόνας.

  3. Τα χρώματα θα μειωθούν σε καθαρά κόκκινο, πράσινο, γαλάζιο (και ενδεχομένως γκρι χρώματα), χρησιμοποιώντας το κανάλι ελάχιστο RGB για κάθε εικονοστοιχείο.

  4. Εφαρμόζοντας το φίλτρο ανίχνευση ακμής Sobel, η εικόνα θα μειωθεί παραπέρα στις άκρες, συνήθως σε μαύρο παρασκήνιο, με πολύ λίγα χρώματα.