Κεφάλαιο 15. Διάλογοι

Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή διαλόγου
2. Διάλογοι σχετικοί με τη δομή εικόνας
2.1. Διάλογος στρώσεων
2.2. Διάλογος καναλιών
2.3. Διάλογος μονοπατιών
2.4. Ο διάλογος χρωματολογίου
2.5. Διάλογος ιστογράμματος
2.6. Διάλογος περιήγησης
2.7. Διάλογος ιστορικού αναιρέσεων
3. Διάλογοι σχετικοί με το περιεχόμενο εικόνας
3.1. Διάλογος χρώματος προσκηνίου/παρασκηνίου
3.2. Διάλογος πινέλων
3.3. Διάλογος μοτίβων
3.4. Διάλογος διαβαθμίσεων
3.5. Διάλογος παλετών
3.6. Ετικετοποίηση
3.7. Διάλογος γραμματοσειρών
4. Διάλογοι σχετικοί με τη διαχείριση εικόνας
4.1. Διάλογος μνημών
4.2. Διάλογος εικόνων
4.3. Διάλογος ιστορικού εγγράφου
4.4. Διάλογος προτύπων
5. Ποικίλοι διάλογοι
5.1. Διάλογος προρρυθμίσεων εργαλείων
5.2. Ο επεξεργαστής προρρύθμισης εργαλείου
5.3. Διάλογος κατάστασης συσκευής
5.4. Κονσόλα σφαλμάτων
5.5. Αποθήκευση αρχείου
5.6. Εξαγωγή αρχείου
5.7. Διάλογος σημείων δειγματοληψίας
5.8. Διάλογος δείκτη

1. Εισαγωγή διαλόγου

Οι διάλογοι είναι τα πιο συνηθισμένα μέσα ορισμού επιλογών και ελέγχων στο GIMP. Οι πιο σημαντικοί διάλογοι εξηγούνται σε αυτήν την ενότητα.