6.6. Σύντηξη

6.6.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.134. Παράδειγμα εφαρμογής φίλτρου σύντηξης

Παράδειγμα εφαρμογής φίλτρου σύντηξης

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα εφαρμογής φίλτρου σύντηξης

Εφαρμογή φίλτρου “σύντηξης”


Η σύντηξη παράγει ένα εφέ που μοιάζει με τη συγχώνευση της εικόνας προς τα κάτω. Εάν ένα εικονοστοιχείο πρόκειται να συντηχθεί, υπάρχει μια πιθανότητα 80% να αντικατασταθεί από την τιμή του εικονοστοιχείου ακριβώς από πάνω του. Αλλιώς, ένα από τα δύο εικονοστοιχεία στα αριστερά ή τα δεξιά του εικονοστοιχείου από πάνω χρησιμοποιείται. Όλα ή μόνο μερικά από τα εικονοστοιχεία στην ενεργή στρώση ή επιλογή επηρεάζονται, το ποσοστό των επηρεαζόμενων εικονοστοιχείων καθορίζεται από την επιλογή τυχαιότητα (%).

6.6.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΘόρυβοςΑνάμειξη….

6.6.3. Επιλογές

Σχήμα 17.135. Επιλογές φίλτρου ανάμειξης

Επιλογές φίλτρου ανάμειξης

Τυχαίος σπόρος

Ελέγχει το τυχαίο της ανάμειξης. Εάν η ίδια τυχαία σπορά στην ίδια κατάσταση χρησιμοποιείται, το φίλτρο παράγει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Μια διαφορετική τυχαία σπορά παράγει διαφορετικά αποτελέσματα. Η τυχαία σπορά μπορεί να εισέλθει χειροκίνητα ή να γεννηθεί τυχαία πατώντας το κουμπί Νέα σπορά.

Όταν η επιλογή Τυχαία σειρά σημειώνεται, η τυχαία σπορά δεν μπορεί να μπει χειροκίνητα, αλλά δημιουργείται τυχαία κάθε φορά που το φίλτρο τρέχει. Εάν δεν σημειωθεί, το φίλτρο θυμάται την τελευταία τυχαία χρησιμοποιημένη σπορά.

Τυχαιότητα (%)

Αυτός ο ολισθητής αναπαριστά το ποσοστό των εικονοστοιχείων της ενεργής στρώσης ή επιλογής που θα συντηχθεί. Όσο πιο υψηλή η τιμή, τόσα περισσότερα εικονοστοιχεία συντήκονται, αλλά λόγω του τρόπου επενέργειας του φίλτρου, το αποτέλεσμά του είναι πιο σημαντικό εάν ο ολισθητής ορίζεται σε μεσαία τιμή, κάπου γύρω στο 50. Πειραματιστείτε με αυτό και δοκιμάστε οι ίδιοι!

Επανάληψη

Αυτός ο ολισθητής αναπαριστά τον αριθμό των φορών που το φίλτρο θα εφαρμοστεί. Πιο υψηλές τιμές καταλήγουν σε μεγαλύτερη σύντηξη, μετατοπίζοντας το χρώμα σε μεγαλύτερη απόσταση.