5. Φίλτρα φωτός και σκιάς

Σχήμα 17.91. Το μενού φίλτρων φωτός και σκιάς

Το μενού φίλτρων φωτός και σκιάς

5.1. Εισαγωγή

Εδώ θα βρείτε τρεις ομάδες φίλτρων:

  • Τα αρχικά φίλτρα εφέ φωτός, που αποδίδουν πολλά εφέ φωτισμού της εικόνας.

  • Μερικά Script-Fu και σενάρια Python-Fu, που δημιουργούν ποικίλα είδη σκιών.

  • Φίλτρα Εφέ γυαλιού καταλήγουν σε μια εικόνα σαν να τη βλέπατε μέσα από ένα φακό ή γυάλινα παραθέματα.