7.53. Περικοπή στα όρια της επιλογής

Η εντολή περικοπή στην επιλογή περικόπτει μόνο την ενεργή στρώση στα όρια της επιλογής αφαιρώντας οποιεσδήποτε λουρίδες στα άκρα των οποίων τα περιεχόμενα είναι πλήρως ανεπίλεκτα. Οι περιοχές που είναι μερικώς επιλεγμένες (π.χ., με άμβλυνση) δεν περικόπτονται. Εάν δεν υπάρχει επιλογή για την εικόνα, η είσοδος μενού είναι ανενεργή και αχνή.

7.53.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσηπερικοπή στην επιλογή.

7.53.2. Παράδειγμα

Σχήμα 16.121. Εφαρμογή “περικοπή στην επιλογή”

Εφαρμογή περικοπή στην επιλογή

Στα αριστερά: πριν την εφαρμογή της εντολής, η στρώση έχει μια επιλογή που έχει αμβλυμένες άκρες.

Στα δεξιά: μετά την εφαρμογή της εντολής, τα αδιαφανή εικονοστοιχεία δεν περικόπτονται, ακόμα κι αν είναι μόνο ημιδιαφανή.