3.10. Επικόλληση εντός

Η εντολή Επικόλληση εντός δρα παρόμοια με την εντολή Επικόλληση. Η κύρια διαφορά γίνεται φανερή εάν υπάρχει επιλογή μες τον καμβά. Αντίθετα με την εντολή “επικόλληση”, που απλά κεντράρει τα επικολλημένη δεδομένα εικόνας πάνω από την επιλογή και αντικαθιστά την επιλογή με τη δική της, η “επικόλληση εντός” αποκόπτει τα επικολλημένα δεδομένα εικόνας από την υπάρχουσα επιλογή. Η νέα επιλογή μπορεί να μετακινηθεί ως συνήθως, αλλά περικόπτεται πάντοτε από την αρχική περιοχή επιλογής.

Εάν δεν υπάρχει επιλογή, η εντολή “Επικόλληση εντός” αντικαθιστά τα δεδομένα από το πρόχειρο στο κέντρο του καμβά, όπως κάνει η εντολή “επικόλληση”.

3.10.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπεξεργασίαΕπικόλληση εντός.