6.7. Διασπορά

6.7.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.136. Παράδειγμα εφαρμογής του φίλτρου διασποράς

Παράδειγμα εφαρμογής του φίλτρου διασποράς

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα εφαρμογής του φίλτρου διασποράς

Εφαρμογή φίλτρου “διασποράς”


Το φίλτρο διασποράς εναλλάσσει κάθε εικονοστοιχείο της ενεργής στρώσης ή επιλογής με ένα άλλο τυχαία επιλεγμένο εικονοστοιχείο κατά μία ποσότητα που καθορίζεται από το χρήστη. Δουλεύει σε μεταπτώσεις χρωμάτων, όχι σε απλές περιοχές χρωμάτων. Κανένα νέο χρώμα δεν εισάγεται.

6.7.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΘόρυβοςΔιασπορά….

6.7.3. Επιλογές

Σχήμα 17.137. Επιλογές φίλτρου “Διασπορά”

Επιλογές φίλτρου Διασπορά

Προεπισκόπηση

Αυτή η προεπισκόπηση εμφανίζει διαδραστικά αλλαγές πριν την εφαρμογή στην εικόνα.

Ποσότητα διασποράς

Μπορείτε να ορίσετε την απόσταση που θα μετακινηθούν τα εικονοστοιχεία με τους άξονες οριζόντιο και κάθετο. Ο άξονας μπορεί να κλειδωθεί με κλικ στο εικονίδιο αλυσίδας. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τη μονάδα χρήσης.