4.17. Αποθήκευση σε κανάλι

Η εντολή αποθήκευση σε κανάλι αποθηκεύει την επιλογή ως κανάλι. Το κανάλι μπορεί τότε να χρησιμοποιηθεί ως μάσκα επιλογής καναλιού. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες για αυτά στην ενότητα διάλογος καναλιού.

Θα βρείτε ένα απλό παράδειγμα χρήσης αυτής της εντολής στην εισαγωγή του Τμήμα 16, “Φίλτρα άλφα σε λογότυπο”. Δείχνει τη μετατροπή μιας επιλογής σε κανάλι άλφα, έτσι ώστε μπορείτε να εφαρμόσετε ένα άλφα σε φίλτρο λογότυπου σε αυτήν την επιλογή.

4.17.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπιλογήΑποθήκευση σε κανάλι.

  • Μπορείτε επίσης να το προσπελάσετε από το Επεξεργασία επιλογής.