4.10. Όξυνση

Η εντολή Όξυνση μειώνει την ποσότητα θόλωσης ή ασάφειας γύρω από την άκρη της επιλογής. Αντιστρέφει το εφέ της εντολής επιλογή άμβλυνσης. Η νέα άκρη της επιλογής ακολουθεί τη διάστικτη γραμμή της άκρης της παλιάς επιλογής. Η εξομάλυνση επίσης αφαιρείται.

[Σημείωση] Σημείωση

Παρακαλώ μη συγχέεται αυτήν την εντολή με το φίλτρο Όξυνση.

4.10.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπιλογήΌξυνση.