5.9. Ποστεροποίηση

Αυτό το εργαλείο σχεδιάστηκε για να ζυγίζει έξυπνα τα χρώματα του εικονοστοιχείου της επιλογής ή ενεργής στρώσης και μείωση του αριθμού των χρωμάτων, ενώ διατηρεί την όψη των χαρακτηριστικών της αρχικής εικόνας.

5.9.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτό το εργαλείο με πολλούς τρόπους:

  • Στο μενού εικόνας μέσα από ΕργαλείαΕργαλεία χρώματοςΑφίσα… ή ΧρώματαΑφίσα….

  • Με κλικ στο εικονίδιο εργαλείου στην εργαλειοθήκη, εάν αυτό το εργαλείο έχει εγκατασταθεί εκεί. Για αυτό, παρακαλώ δείτε Τμήμα 1.7, “Εργαλειοθήκη”.

5.9.2. Επιλογές

Σχήμα 14.174. Επιλογές εργαλείων ποστεροποίησης

Επιλογές εργαλείων ποστεροποίησης

Στάθμες ποστεροποίησης

Αυτός ο ολισθητής και τα πλαίσια εισόδου με κεφαλές τόξων επιτρέπουν τον ορισμό του αριθμού των σταθμών (2-256) σε κάθε κανάλι RGB που θα χρησιμοποιήσει το εργαλείο για την περιγραφή της ενεργής στρώσης. Ο συνολικός αριθμός των χρωμάτων είναι ένας συνδυασμός αυτών των σταθμών. Μια στάθμη στο 3 θα δώσει 23 = 8 χρώματα.

Προεπισκόπηση

Το πλαίσιο ελέγχου προεπισκόπησης ενεργοποιεί την απόδοση των αλλαγών αμέσως στον καμβά για άμεση εκτίμηση.

5.9.3. Παράδειγμα

Σχήμα 14.175. Παράδειγμα για το εργαλείο “ποστεροποίηση”

Παράδειγμα για το εργαλείο ποστεροποίηση

Ποστεροποίηση εικόνας σε 4 στάθμες. Το ιστόγραμμα εμφανίζει τις 4 στάθμες και 10 χρώματα, συμπεριλαμβάνοντας το μαύρο και το άσπρο επίσης.