5.5. Φωτεινότητα-αντίθεση

Το εργαλείο φωτεινότητας-αντίθεσης ρυθμίζει τις στάθμες λαμπρότητας και αντίθεσης για την ενεργή στρώση ή επιλογή. Αυτό το εργαλείο είναι εύχρηστο, αλλά σχετικά μη προχωρημένο. Τα εργαλεία σταθμών και καμπύλης επιτρέπουν τη δημιουργία των ίδιων τύπων ρυθμίσεων, αλλά επίσης δίνουν τη δυνατότητα διαφορετικής μεταχείρισης φωτεινών και σκοτεινών χρωμάτων. Μιλώντας γενικά, το εργαλείο αυτό είναι θαυμάσιο στην εκτέλεση μιας "γρήγορης και βρόμικης" ρύθμισης σε λίγα δευτερόλεπτα, αλλά εάν η εικόνα είναι σημαντική και θέλετε να φαίνεται όσο το δυνατόν καλύτερη, θα χρησιμοποιήσετε ένα από τα άλλα εργαλεία.

Στο GIMP 2.4, ένας τρόπος λειτουργίας αυτού του εργαλείου προστέθηκε: με κλικ του ποντικιού μες την εικόνα και σύρσιμο ενώ το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού παραμένει πατημένο. Μετακινώντας το ποντίκι κάθετα αλλάζει η λαμπρότητα· μετακινώντας οριζόντια αλλάζει η αντίθεση. Όταν φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, μπορείτε είτε να πατήσετε το κουμπί Εντάξει στο διάλογο, ή να πατήσετε το πλήκτρο εισαγωγή στο πληκτρολόγιο σας.

5.5.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Μπορείτε να πάρετε το εργαλείο φωτεινότητας-αντίθεσης με δύο τρόπους:

  • Στο μενού εικόνας μέσα από ΕργαλείαΕργαλεία χρώματοςΦωτεινότητα-αντίθεση… ή ΧρώματαΦωτεινότητα-αντίθεση…,

  • με κλικ στο εικονίδιο εργαλείου: στην εργαλειοθήκη, με την προϋπόθεση ότι εγκαταστήσατε τα εργαλεία χρώματος στην εργαλειοθήκη. Για αυτό, παρακαλώ δείτε Τμήμα 1.7, “Εργαλειοθήκη”.

5.5.2. Επιλογές

Σχήμα 14.151. Διάλογος επιλογών φωτεινότητας-αντίθεσης

Διάλογος επιλογών φωτεινότητας-αντίθεσης

Προκαθορισμοί

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις χρωματικές ρυθμίσεις της εικόνας σας με κλικ στο κουμπί προσθήκη ρυθμίσεων στα αγαπημένα

Το κουμπί ανοίγει ένα μενού:

Σχήμα 14.152. Το προκαθορισμένο μενού

Το προκαθορισμένο μενού

που σας επιτρέπει εισαγωγή ρυθμίσεων από αρχείο ή εξαγωγή ρυθμίσεων σε αρχείο και σας δίνει πρόσβαση στη διάλογο διαχείρισης αποθήκευσης ρυθμίσεων:

Σχήμα 14.153. Διαχείριση διαλόγου αποθηκευμένων ρυθμίσεων

Διαχείριση διαλόγου αποθηκευμένων ρυθμίσεων

Φωτεινότητα

Αυτός ο ολισθητής ορίζει μια αρνητική τιμή (για σκούρο) ή θετική (για άνοιγμα) της φωτεινότητας, μειώνοντας ή αυξάνοντας τους λαμπερούς τόνους.

Αντίθεση

Αυτός ο ολισθητής ορίζει μια αρνητική τιμή (για μείωση) ή θετική (για αύξηση) της αντίθεσης.

Επεξεργασία αυτών των ρυθμίσεων ως στάθμες

Για διευκόλυνση της εργασίας σας, αυτό το κουμπί επιτρέπει τη μετάβαση στο εργαλείο Στάθμες με τις ίδιες ρυθμίσεις.

Προεπισκόπηση

Το πλαίσιο ελέγχου προεπισκόπησης ενεργοποιεί τη χρωματική απόδοση όλων των αλλαγών στη φωτεινότητα και την αντίθεση του καμβά για άμεση εκτίμηση.