4.2. Στοίχιση

Σχήμα 14.107. Το εργαλείο στοίχισης στην εργαλειοθήκη

Το εργαλείο στοίχισης στην εργαλειοθήκη

Το εργαλείο στοίχισης είναι χρήσιμο στην στοίχιση των στρώσεων εικόνας με ποικίλα αντικείμενα εικόνας. Όταν αυτό το εργαλείο επιλέγεται, ο δείκτης ποντικιού γίνεται μια μικρή παλάμη. Με κλικ σε ένα στοιχείο της στρώσης στην εικόνα, επιλέγετε τη στρώση που θα μετακινηθεί (με Shift + κλικ, μπορείτε να επιλέξετε πολλές στρώσεις για στοίχιση), αυτή η εστιασμένη στρώση έχει μικρά τετράγωνα στις γωνίες. Ποικίλα κουμπιά στο διάλογο επιτρέπουν την επιλογή του τρόπου μετακίνησης της στρώσης. Μπορείτε να επιλέξετε το αντικείμενο εικόνας (άλλη στρώση, επιλογή, μονοπάτι...) με την οποία η επιλεγμένη στρώση θα στοιχιστεί. Αυτό το αντικείμενο λέγεται στόχος.

4.2.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το εργαλείο στοίχισης με διάφορους τρόπους:

  • Από το μενού εικόνας, μέσα από: εργαλείαεργαλεία μετασχηματισμούστοίχιση,

  • με κλικ στο εικονίδιο του εργαλείου: στην εργαλειοθήκη,

  • χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Q.

4.2.2. Τροποποιητικά πλήκτρα (προεπιλογές)

Μετακίνηση

Μπορείτε να επιλέξετε πολλές στρώσεις με πατημένο το Shift και κλικ στις στρώσεις.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Μερικές φορές είναι πιο εύκολο να διαλέξετε πολλαπλές στρώσεις χρησιμοποιώντας λάστιχο: κλικ κάπου έξω από μια φανταστική ορθογώνια περιοχή που καλύπτει τις επιθυμητές στρώσεις. Έπειτα σύρσιμο προς τα έξω αυτής της περιοχής μετακινώντας το δείκτη και απελευθέρωση του πλήκτρου ποντικιού. Τώρα κάθε στρώση, που είναι ολότελα μέσα στο συρόμενο ορθογώνιο, επιλέγεται.

Σημειώστε ότι τώρα δεν υπάρχει στόχος “πρώτου στοιχείου” που οι επιλεγμένες στρώσεις μπορούν να στοιχιστούν.

4.2.3. Επιλογές εργαλείων

Σχήμα 14.108. Επιλογές εργαλείου για το εργαλείο στοίχισης

Επιλογές εργαλείου για το εργαλείο στοίχισης

Κανονικά, οι επιλογές εργαλείου εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προσδεμένο κάτω από την εργαλειοθήκη μόλις ενεργοποιήσετε ένα εργαλείο. Εάν δεν εμφανίζονται, μπορείτε να τα προσπελάσετε από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠαράθυραΠροσαρμόσιμα παράθυραΕπιλογές εργαλείων που ανοίγει το παράθυρο επιλογής του επιλεγμένου εργαλείου.

Στοίχιση
Σχετικά με:

Αυτός είναι ο στόχος - το αντικείμενο εικόνας που η επιλεγμένη στρώση θα στοιχιστεί.

  • Πρώτο στοιχείο: το πρώτο επιλεγμένο στοιχείο, επιλέγοντας πολλαπλές στρώσεις με πατημένο το πλήκτρο Shift. Σημειώστε ότι δεν υπάρχει “πρώτο στοιχείο” όταν επιλέγετε πολλαπλές στρώσεις χρησιμοποιώντας λάστιχο.

  • Εικόνα: η εικόνα χρησιμοποιείται ως στόχος.

  • Επιλογή: η ελάχιστη ορθογώνια περιοχή που καλύπτει την ενεργή επιλογή.

  • Ενεργή στρώση:

  • Ενεργό κανάλι:

  • Ενεργό μονοπάτι:

Αυτά τα κουμπιά γίνονται ενεργά όταν επιλέγεται η στρώση. Με κλικ σε ένα από αυτά τα κουμπιά, στοιχίζετε την επιλεγμένη στρώση με την αριστερή ακμή, οριζόντια μέση, δεξιά ακμή, πάνω ακμή, κάθετη μέση ή πάτο του στόχου.

Κατανομή

Αυτές οι επιλογές φαίνεται να διαφέρουν από τις επιλογές “Σχετικά με” μόνο κατά την πιθανότητα ορισμού αντιστάθμισης. Αυτή η αντιστάθμιση είναι η απόσταση που θα ξεχωρίσει τις επιλεγμένες στρώσεις από το στόχο αφού εκτελεστεί η στοίχιση. Μπορεί να είναι θετική ή αρνητική και εκφράζεται σε εικονοστοιχεία. Η κατανομή προσθέτει αυτή την αντιστάθμιση στις αριστερές ακμές, οριζόντια κέντρα, δεξιές ακμές, πάνω ακμές, κάθετα κέντρα ή πυθμένες των στόχων.

Αντιστάθμιση

Αυτή η είσοδος ελέγχει την ποσότητα μετατόπισης που θα μπορούσε να δοθεί στο επιθυμητό εφέ στοίχισης (σε εικονοστοιχεία) αναφορικά με το στόχο. Η επιλεγμένη τιμή είναι 0, μπορεί να είναι θετική ή αρνητική.

4.2.4. Παράδειγμα για την εντολή “στοίχιση”

Σχήμα 14.109. Εικόνα βάσης

Εικόνα βάσης

Αυτή η εικόνα έχει τρεις στρώσεις με διαφορετικά μεγέθη και μια ορθογώνια επιλογή. Η κίτρινη στρώση είναι ενεργή.


Σχήμα 14.110. Με επιλεγμένη την κόκκινη στρώση

Με επιλεγμένη την κόκκινη στρώση

Κλικ στο κόκκινο: η κόκκινη στρώση επιλέγεται, με ένα μικρό τετράγωνο σε κάθε γωνία.


Σχήμα 14.111. Με στοιχισμένη την κόκκινη στρώση

Με στοιχισμένη την κόκκινη στρώση

Διαλέγουμε “επιλογή” ως στόχο και με κλικ στο πλήκτρο Με στοιχισμένη την κόκκινη στρώση (σχετικά με). Η κόκκινη στρώση στοιχίζεται με την δεξιά πλευρά της επιλογής.


Σχήμα 14.112. Κατανομή με αντιστάθμιση

Κατανομή με αντιστάθμιση

Ορίζουμε αντιστάθμιση σε -5, επιλέγουμε “ενεργή στρώση” ως στόχο και με κλικ στο πλήκτρο Κατανομή με αντιστάθμιση (κατανομή). Η στρώση στοιχίζεται 5 εικονοστοιχεία πριν τη δεξιά πλευρά της κίτρινης ενεργής στρώσης.


Σχήμα 14.113. Στοίχιση χρησιμοποιώντας το πλαίσιο λάστιχου

Στοίχιση χρησιμοποιώντας το πλαίσιο λάστιχου

Με κλικ από αριστερά και πάνω από την κόκκινη στρώση, και σέρνοντας προς τα έξω μια περιοχή που καλύπτει την κόκκινη και κίτρινη στρώση μετακινώντας το δείκτη προς την κάτω δεξιά γωνία.

Στοίχιση χρησιμοποιώντας το πλαίσιο λάστιχου

Πάλι, επιλογή είναι ο στόχος. Μετά με κλικ στο πλήκτρο Στοίχιση χρησιμοποιώντας το πλαίσιο λάστιχου και οι δύο στρώσεις στοιχίζονται με την αριστερή πλευρά της επιλογής.