5.2. Ισορροπία χρώματος

Το εργαλείο ισορροπίας χρώματος τροποποιεί την ισορροπία χρώματος της ενεργής επιλογής ή στρώσης. Οι αλλαγές δεν είναι δραστικές. Αυτό το εργαλείο είναι κατάλληλο για διόρθωση κυρίαρχων χρωμάτων σε ψηφιακές φωτογραφίες.

5.2.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Μπορείτε να προσπελάσετε το εργαλείο ισορροπίας χρώματος με πολλούς τρόπους:

  • Στο μενού εικόνας μέσα από ΕργαλείαΕργαλεία χρώματοςΙσορροπία χρώματος… ή ΧρώματαΙσορροπία χρώματος…,

  • με κλικ στο εικονίδιο εργαλείου: στην εργαλειοθήκη, με την προϋπόθεση ότι εγκαταστήσατε τα εργαλεία χρώματος στην εργαλειοθήκη. Για αυτό, παρακαλώ δείτε Τμήμα 1.7, “Εργαλειοθήκη”.

5.2.2. Επιλογές

Σχήμα 14.141. Επιλογές ισορροπίας χρώματος

Επιλογές ισορροπίας χρώματος

Προκαθορισμοί

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις χρωματικές ρυθμίσεις της εικόνας σας με κλικ στο κουμπί προσθήκη ρυθμίσεων στα αγαπημένα

Το κουμπί ανοίγει ένα μενού:

Σχήμα 14.142. Το προκαθορισμένο μενού

Το προκαθορισμένο μενού

που σας επιτρέπει εισαγωγή ρυθμίσεων από αρχείο ή εξαγωγή ρυθμίσεων σε αρχείο και σας δίνει πρόσβαση στη διάλογο διαχείρισης αποθήκευσης ρυθμίσεων:

Σχήμα 14.143. Διαχείριση διαλόγου αποθηκευμένων ρυθμίσεων

Διαχείριση διαλόγου αποθηκευμένων ρυθμίσεων

Επιλογή περιοχής για ρύθμιση

Διαλέγοντας μιας από αυτές τις επιλογές θα περιορίσει την περιοχή των χρωμάτων που μεταβάλλονται με τους ολισθητές ή τα πλαίσια εισόδου για σκιές (παρά πολύ σκοτεινά εικονοστοιχεία), μεσαίοι τόνοι (ενδιάμεσα εικονοστοιχεία) και τονισμένα (παρά πολύ λαμπερά εικονοστοιχεία).

Ρύθμιση χρωματικών σταθμών

Ολισθητές και περιοχές από τα τρία χρώματα RGB στα συμπληρωματικά τους χρώματα (CMY). Η θέση μηδέν αντιστοιχεί στην τρέχουσα τιμή στάθμης των εικονοστοιχείων στην αρχική εικόνα. Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα εικονοστοιχείου είτε προς το κόκκινο ή κυανό, πράσινο ή ματζέντα, γαλάζιο ή κίτρινο.

Επαναφορά περιοχής

Αυτό το κουμπί ορίζει τις στάθμες χρώματος της επιλεγμένης περιοχής πίσω στη θέση μηδέν (αρχικές τιμές).

Διατήρηση φωτοβολίας

Αυτή η επιλογή επιβεβαιώνει ότι η λαμπρότητα της ενεργής στρώσης ή επιλογής διατηρείται. Η τιμή των πάρα πολύ λαμπερών εικονοστοιχείων δεν αλλάζει.

Προεπισκόπηση

Το πλαίσιο ελέγχου προεπισκόπησης εναλλάσσει δυναμικά την ενημέρωση της εικόνας. Εάν αυτή η επιλογή είναι ενεργή, οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται στις στάθμες RGB εμφανίζεται αμέσως στην ενεργή επιλογή ή στρώση.