4.16. Βίντεο

4.16.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.80. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο “βίντεο”

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο βίντεο

Αρχική εικόνα

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο βίντεο

Εφαρμογή φίλτρου “βίντεο”


Εφαρμογή χαμηλού βήματος κουκκίδας προσομοίωσης RGB σε καθορισμένο σχέδιο.

4.16.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΠαραμορφώσειςΒίντεο….

4.16.3. Επιλογές

Σχήμα 17.81. Επιλογές φίλτρου “βίντεο”

Επιλογές φίλτρου βίντεο

Προεπισκόπηση

Αυτή η προεπισκόπηση είναι ασυνήθιστη: Οι αλλαγές εμφανίζονται πάντοτε στην ίδια εικόνα που δεν είναι η δικιά σας.

Μοτίβο βίντεο

Θα ήταν μάλλον δύσκολο να περιγραφεί τι κάθε μοτίβο θα αποδώσει. Είναι βέλτιστο να δείτε τι αποδίδεται στην προεπισκόπηση.

Πρόσθεση

Ορίστε εάν η συνάρτηση προσθέτει το αποτέλεσμα στην αρχική εικόνα.

Περιστροφή

Περιστροφή του αποτελέσματος κατά 90°.