4.20. Εφαρμογή φακού

4.20.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.89. Η ίδια εικόνα, πριν και μετά την εφαρμογή εφέ φακού.

Η ίδια εικόνα, πριν και μετά την εφαρμογή εφέ φακού.

Αρχική εικόνα

Η ίδια εικόνα, πριν και μετά την εφαρμογή εφέ φακού.

Εφαρμογή φίλτρου “Εφαρμογή φακού”


Μετά την εφαρμογή αυτού του φίλτρου, ένα μέρος της ενεργής στρώσης αποδίδεται ως μέσα από έναν σφαιρικό φακό.

4.20.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από το μενού παραθύρου εικόνας ΦίλτραΠαραμορφώσειςΕφαρμογή φακού….

4.20.3. Επιλογές

Σχήμα 17.90. Επιλογές φίλτρου “Εφαρμογή φακού”

Επιλογές φίλτρου Εφαρμογή φακού

Προεπισκόπηση

Εάν σημειωθεί, τα αποτελέσματα ρύθμισης παραμέτρου εμφανίζονται διαδραστικά στην προεπισκόπηση. Οι γραμμές κύλισης σας επιτρέπουν τη μετακίνηση γύρω από την εικόνα.

Διατήρηση του αρχικού περιβάλλοντος

Ο φακός φαίνεται να είναι τοποθετημένος στην ενεργή στρώση.

Ορισμός περιβάλλοντος σε χρώμα παρασκηνίου

Το μέρος της ενεργής στρώσης έξω από τον φακό θα έχει επιλεγμένο το χρώμα παρασκηνίου στην εργαλειοθήκη.

Δημιουργία διαφανούς περιβάλλοντος

Το μέρος της ενεργής στρώσης έξω από τον φακό θα είναι διαφανές. Αυτή η επιλογή υπάρχει μόνο αν η ενεργή στρώση έχει ένα κανάλι άλφα.

Δείκτης διάθλασης φακού

Ο φακός θα είναι πάνω κάτω συγκλίνων (1-100).