5. Εργαλεία χρώματος

5.1. Επισκόπηση

Σχήμα 14.139. Τα εργαλεία χρώματος στο μενού εργαλείων

Τα εργαλεία χρώματος στο μενού εργαλείων

Προσπέλαση στα εργαλεία χρώματος μέσα από “κλασικό” μενού εργαλείων.


Σχήμα 14.140. Τα εργαλεία χρώματος στο μενού χρωμάτων

Τα εργαλεία χρώματος στο μενού χρωμάτων

Η πρόσβαση μέσα από το μενού χρωμάτων είναι πιο απλή και γρήγορη.


Με τα εργαλεία χρώματος μπορείτε να επεξεργαστείτε χρώματα εικόνας με πολλούς τρόπους:

5.1.1. Προρρυθμίσεις εργαλείου χρώματος

Εκτός από αποκορεσμό και αφίσα, τα εργαλεία χρώματος έχουν προρρυθμίσεις: αποθηκευμένες ρυθμίσεις εργαλείου που μπορείτε να ανακτήσετε αργότερα.

Τρία στοιχεία:

 • Προρρυθμίσεις: αυτή η πτυσσόμενη λίστα σας εμφανίζει τις υπάρχουσες προρρυθμίσεις. Κάθε φορά που αλλάζετε τις ρυθμίσεις εργαλείου, αποθηκεύεται αυτόματα μια νέα προρρύθμιση, με ημερομηνία και ώρα· πρέπει να το λάβετε υπόψη για να διατηρήσετε τη μνήμη του υπολογιστή σας.

 • Ο σταυρός: με κλικ σε αυτόν τον σταυρό ανοίγει ένα παράθυρο όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις με το επιθυμητό όνομα.

 • Το μικρό τρίγωνο: με κλικ σε αυτό το τρίγωνο ανοίγει ένα μικρό μενού:

  Τρεις επιλογές:

  • Εισαγωγή ρυθμίσεων από αρχείο

  • Εξαγωγή ρυθμίσεων σε αρχείο

  • Διαχείριση ρυθμίσεων