8.2. Εργαλεία χρωμάτων

Όλα τα εργαλεία Χρώματα περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο εργαλειοθήκη, Τμήμα 5, “Εργαλεία χρώματος”: