4.13. Περίγραμμα

Σχήμα 16.34. Παράδειγμα δημιουργίας περιγράμματος από επιλογή

Παράδειγμα δημιουργίας περιγράμματος από επιλογή

Εικόνα με επιλογή

Παράδειγμα δημιουργίας περιγράμματος από επιλογή

Μετά την “Επιλογή περιγράμματος”


Η εντολή Επιλογή περιγράμματος δημιουργεί νέα επιλογή κατά μήκος της ακμής υπάρχουσας επιλογής στην τρέχουσα εικόνα. Η ακμή της τρέχουσας χρησιμοποιείται ως μορφή και η νέα επιλογή δημιουργείται έπειτα γύρω της. Εισάγετε το πλάτος του περιγράμματος, σε εικονοστοιχεία ή κάποια άλλη μονάδα, στο παράθυρο διαλόγου. Μισό από το νέο περίγραμμα βρίσκεται μες την επιλεγμένη περιοχή και μισό έξω από αυτό.

4.13.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπιλογήΠερίγραμμα.

4.13.2. Περιγραφή του παραθύρου διαλόγου “Περίγραμμα”

Σχήμα 16.35. Το παράθυρο διαλόγου “Περίγραμμα”

Το παράθυρο διαλόγου Περίγραμμα

Επιλογή περιγράμματος κατά

Εισάγετε το πλάτος της επιλογής περιγράμματος στο πλαίσιο. Οι προεπιλεγμένες μονάδες είναι εικονοστοιχεία, αλλά μπορείτε επίσης να διαλέξετε τις μονάδες από το αναδυόμενο μενού.

Άμβλυνση περιγράμματος

Εάν αυτή η επιλογή σημειωθεί, οι άκρες της επιλογής θα αμβλυνθούν. Αυτό δημιουργεί μια ομαλή μετάβαση μεταξύ της επιλογής και του περίγυρού της. Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Άμβλυνση ακμών των εργαλείων επιλογής για αυτόν τον σκοπό.

Κλείδωμα επιλογής στα άκρα της εικόνας

Με ενεργοποιημένη αυτήν την εντολή, μια ακμή μιας (συνήθως ορθογώνιας) επιλογής παραμένει αμετάβλητη, εάν ευθυγραμμίζεται με την ακμή μιας εικόνας· καμιά νέα επιλογή δεν θα δημιουργηθεί γύρω της.

Σχήμα 16.36. Επιλογή περιγράμματος με και χωρίς “Κλείδωμα στις άκρες εικόνας”

Επιλογή περιγράμματος με και χωρίς Κλείδωμα στις άκρες εικόνας

Επιλογή περιγράμματος χωρίς (μεσαία) και με (δεξιά) κλειδωμένη επιλογή.

Επιλογή περιγράμματος με και χωρίς Κλείδωμα στις άκρες εικόνας

Ίδιες επιλογές γεμάτες με κόκκινο.