7.2. Διαφορά Γκάους

7.2.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.138. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο “διαφορά Γκάους”

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο διαφορά Γκάους

Αρχική εικόνα

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο διαφορά Γκάους

Εφαρμογή φίλτρου “Διαφορά Γκάους”


Αυτό το φίλτρο κάνει εντοπισμό άκρων χρησιμοποιώντας το αλγόριθμο που λέγεται “διαφορά Γκάους”, που δουλεύει εκτελώντας δύο διαφορετικές θολώσεις Γκάους στην εικόνα, με διαφορετική ακτίνα θόλωσης για κάθε μια και αφαιρώντας τες για δώσουν το αποτέλεσμα. Αυτός ο αλγόριθμος χρησιμοποιείται πλατιά στην τεχνητή όραση (ίσως στη βιολογική όραση επίσης!) και είναι αρκετά γρήγορος επειδή υπάρχουν πολλές αποτελεσματικές μέθοδοι για να γίνουν θολώσεις Γκάους. Οι πιο σημαντικές παράμετροι είναι οι ακτίνες θόλωσης για τις δύο θολώσεις Γκάους. Είναι προφανώς πιο εύκολο να τις ορίσετε χρησιμοποιώντας την προεπισκόπηση, αλλά μπορεί να βοηθήσει ότι αυξάνοντας τη μικρότερη ακτίνα τείνει να δώσει πιο χοντρές ακμές και μείωση της μεγαλύτερης ακτίνας τείνει να αυξήσει το “κατώφλι” για αναγνώριση μιας ακμής. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα πάρετε καλύτερα αποτελέσματα εάν η ακτίνα 2 είναι πιο μικρή από την ακτίνα 1, αλλά τίποτα δεν σας εμποδίζει να τις αντιστρέψετε και σε περιπτώσεις όπου έχετε ένα σχήμα φωτός σε σκοτεινό υπόβαθρο, η αντιστροφή τους ίσως βελτιώσει το αποτέλεσμα.

7.2.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΕντοπισμός ορίωνΔιαφορά Γκάους….

7.2.3. Επιλογές

Σχήμα 17.139. Επιλογές φίλτρου διαφοράς Γκάους

Επιλογές φίλτρου διαφοράς Γκάους

Παράμετροι εξομάλυνσης

ακτίνα 1 και ακτίνα 2 είναι οι ακτίνες θόλωσης για τις δύο θολώσεις Gauss. Οι μόνοι περιορισμοί τους είναι ότι δεν μπορεί να είναι ίσες, γιατί αλλιώς το αποτέλεσμα θα είναι μια κενή εικόνα. Εάν θέλετε να παράγετε κάτι που μοιάζει με σκίτσο, στις περισσότερες περιπτώσεις ορίζοντας “ακτίνα 2” μικρότερο από “ακτίνα 1” θα δώσει καλύτερα αποτελέσματα.

Κανονικοποίηση

Επισημαίνοντας αυτό το πλαίσιο θα προκαλέσει την επέκταση της περιοχής φωτεινότητας στο αποτέλεσμα όσο το δυνατό περισσότερο, αυξάνοντας την αντίθεση. Σημειώστε ότι στην προεπισκόπηση, μόνο το μέρος της εικόνας που εμφανίζεται λαμβάνεται υπόψη, έτσι με επισημασμένη την κανονικοποίηση η προεπισκόπηση δεν είναι ολότελα ακριβής. (Είναι ακριβής εκτός από όρους γενικής αντίθεσης, όμως)

Αντιστροφή

Επισημαίνοντας αυτό το πλαίσιο αντιστρέφει το αποτέλεσμα, έτσι ώστε βλέπετε τις σκοτεινές ακμές σε λευκό παρασκήνιο, δίνοντας κάτι που φαίνεται περισσότερο σαν σχέδιο.