12.3. Μετατόπιση

12.3.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.248. Παραδείγματα μετατόπισης

Παραδείγματα μετατόπισης

Αρχική εικόνα

Παραδείγματα μετατόπισης

Ο χάρτης μετατόπισης έχει τέσσερις γκρι ρίγες με τιμές 210, 160, 110 και 60, αντίστοιχα.

Παραδείγματα μετατόπισης

Ο συντελεστής μετατόπισης Χ είναι 30. Τα εικονοστοιχεία που αδειάζουν είναι μαύρα. Οι περιοχές εικόνας που αντιστοιχούν σε ανοιχτό γκρι (128) μετατοπίστηκαν κατά 19 και 8 εικονοστοιχεία στα αριστερά. Οι περιοχές εικόνας που αντιστοιχούν σε σκοτεινό γκρι (127) μετατοπίστηκαν 4 και 15 εικονοστοιχεία στα δεξιά.


Αυτό το φίλτρο χρησιμοποιεί έναν “χάρτη μετατόπισης” για να μετακινήσει τα αντίστοιχα εικονοστοιχεία της εικόνας. Αυτό το φίλτρο μετατοπίζει το περιεχόμενο του καθορισμένου σχεδίου (ενεργή στρώση ή επιλογή) κατά τις ποσότητες που καθορίζονται στη μετατόπιση Χ και Υ πολλαπλασιασμένες με την ένταση του αντίστοιχου εικονοστοιχείου στα σχέδια 'χάρτη μετατόπισης'. Και οι δυο χάρτες μετατόπισης Χ και Υ πρέπει να είναι εικόνες γκρι κλίμακας και να έχουν το ίδιο μέγεθος όπως το σχέδιο. Αυτό το φίλτρο επιτρέπει ενδιαφέροντα αποτελέσματα παραμόρφωσης.

12.3.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΧάρτηςΜετατόπιση…

12.3.3. Επιλογές

Σχήμα 17.249. Επιλογές φίλτρου μετατόπισης

Επιλογές φίλτρου μετατόπισης

Προεπισκόπηση

Αποεπιλέξτε αυτήν την επιλογή εάν ο επεξεργαστής σας είναι αργός.

Κατάσταση μετατόπισης

Μπορείτε να διαλέξετε να δουλέψετε σε καρτεσιανές συντεταγμένες, όπου τα εικονοστοιχεία μετατοπίζονται σε κατεύθυνση Χ ή Υ, ή σε πολικές συντεταγμένες, όπου η εικόνα είναι πιεσμένη και στροβιλισμένη μετατοπίζοντας εικονοστοιχεία σε ακτινική ή εφαπτομενική κατεύθυνση.

Παρακαλώ δείτε τις επόμενες ενότητες για λεπτομέρειες για αυτές τις επιλογές.

Συμπεριφορά άκρων

Αυτές οι επιλογές επιτρέπουν τον ορισμό συμπεριφοράς μετατόπισης σε ενεργή στρώση ή άκρες επιλογής:

Αναδίπλωση

Με αυτήν την επιλογή, ότι εξαφανίζεται από μια άκρη επανεμφανίζεται στην αντίθετη άκρη.

Μουτζούρωμα

Με αυτήν την επιλογή, τα εικονοστοιχεία που αδειάζουν από μετατόπιση αντικαθιστώνται με εικονοστοιχεία που επεκτείνονται από το γειτονικό τμήμα της εικόνας.

Μαύρο

Με αυτήν την επιλογή, τα εικονοστοιχεία που αδειάζουν με μετατόπιση αντικαθιστώνται με μαύρο.

12.3.3.1. Η κατάσταση καρτεσιανής μετατόπισης

Σχήμα 17.250. Επιλογές φίλτρου μετατόπισης (καρτεσιανές)

Επιλογές φίλτρου μετατόπισης (καρτεσιανές)

Κατάσταση μετατόπισης: καρτεσιανή


Και στις δυο καταστάσεις, η κατεύθυνση και η ποσότητα της μετατόπισης εξαρτώνται από την ένταση του αντίστοιχου εικονοστοιχείου στο χάρτη μετατόπισης.

Ο χάρτης, που πρέπει να είναι εικόνα γκρι κλίμακας, έχει 256 στάθμες γκρι (0-255), η (θεωρητική) μέση τιμή είναι 127,5. Το φίλτρο μετατοπίζει τα εικονοστοιχεία της εικόνας που αντιστοιχούν σε εικονοστοιχεία με τιμές μικρότερες από 127,5 (0 έως 127) σε χάρτη προς μια κατεύθυνση, που αντιστοιχεί σε εικονοστοιχεία με τιμές από 128 μέχρι 255 στην αντίθετη κατεύθυνση.

Μετατόπιση Χ, Μετατόπιση Υ

Εάν η αντίστοιχη επιλογή ενεργοποιηθεί, τα εικονοστοιχεία της εικόνας που αντιστοιχούν σε εικονοστοιχεία από 0 έως 127 θα μετακινηθούν στα δεξιά για το Χ, προς τα κάτω για το Υ, τα εικονοστοιχεία της εικόνας που αντιστοιχούν σε εικονοστοιχεία από 128 έως 255 θα αντικατασταθούν στα αριστερά για το Χ, προς τα πάνω για το Υ.

Ό,τι εισάγετε στα πλαίσια εισόδου, άμεσα ή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά κεφαλών βελών, δεν είναι η τρέχουσα μετατόπιση. Είναι ένας συντελεστής που χρησιμοποιήθηκε στον τύπο , που δίνει την ενεργή μετατόπιση εικονοστοιχείου σύμφωνα με την κλιμακωμένη ένταση [18] του αντίστοιχου εικονοστοιχείου στο χάρτη, διαμορφούμενος από το συντελεστή που εισάγατε. Η εισαγωγή της έντασης στον τύπο είναι σημαντική: αυτό επιτρέπει την σταδιακή μετατόπιση χρησιμοποιώντας το χάρτη διαβάθμισης.

Αυτή η τιμή μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μια αρνητική μετατόπιση είναι αντίστροφη μιας θετικής. Η τιμή ποικίλει σε όρια ίσα με το διπλάσιο των διαστάσεων της εικόνας.

Με κλικ στο κουμπί πτυσσόμενης λίστας, μια λίστα εμφανίζεται όπου μπορείτε να διαλέξετε το χάρτη μετατόπισης. Για να είναι παρούσα σε αυτή τη λίστα, μια εικόνα πρέπει να καλύπτει δύο όρους. Πρώτα, αυτή η εικόνα πρέπει να είναι παρούσα στην οθόνη σας όταν καλείτε το φίλτρο. Έπειτα, αυτή η εικόνα πρέπει να έχει τις ίδιες διαστάσεις όπως η αρχική εικόνα. Πιο συχνά, θα είναι ένα διπλότυπο της αρχικής εικόνας, που μετασχηματίζεται σε γκρι κλίμακα και τροποποιείται κατάλληλα, με διαβάθμιση. Ίσως είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε εικόνες RGB, αλλά χρησιμοποιείται η χρωματική φωτεινότητα κάνοντας το αποτέλεσμα της πρόβλεψης δύσκολο. Ο χάρτης μπορεί να είναι διαφορετικός σε οριζόντια και κάθετη κατεύθυνση.

12.3.3.2. Κατάσταση πολικής μετατόπισης

Σχήμα 17.251. Επιλογές φίλτρου μετατόπισης (πολικές)

Επιλογές φίλτρου μετατόπισης (πολικές)

Κατάσταση μετατόπισης: πολική


Πίεση

Εάν αυτή η επιλογή ενεργοποιηθεί, οι ακτινικές συντεταγμένες (δηλαδή η απόσταση προς το μέσο της εικόνας, ο “πόλος”) των εικονοστοιχείων θα αλλάξει. Τα εικονοστοιχεία της εικόνας που αντιστοιχούν σε εικονοστοιχεία χάρτη από 0 μέχρι 127 θα μετακινηθεί προς τα έξω, τα εικονοστοιχεία της εικόνας που αντιστοιχούν σε εικονοστοιχεία από 128 μέχρι 255 θα μετακινηθούν προς το κέντρο.

Για τις τιμές και το χάρτη μετατόπισης δείτε παραπάνω (“μετατόπιση X/Y”).

Η μετατόπιση είναι ανεξάρτητη από την πολική απόσταση, όλα τα εικονοστοιχεία μετατοπίζονται κατά την ίδια ποσότητα. Έτσι η εικόνα δεν θα επεκταθεί μόνο ή δεν θα συμπιεστεί μόνο, αλλά επίσης θα παραμορφωθεί:

Παραμόρφωση εικόνας με την επιλογή πίεσης

Μια εικόνα με 160x120 εικονοστοιχεία, με επίπεδο λευκό χάρτη μετατόπισης και συντελεστή μετατόπισης 20,0: αυτό καταλήγει σε μια μετατόπιση 20 εικονοστοιχείων προς το κέντρο. Αυτή είναι μια οριζόντια μείωση στο μέγεθος κατά 25%, κάθετα κατά 33% και διαγώνια κατά 20%, έτσι η εικόνα θα παραμορφωθεί.

Στροβιλισμός

Εάν αυτή η επιλογή ενεργοποιηθεί, οι γωνιακές συντεταγμένες των εικονοστοιχείων της εικόνας θα “μετατοπιστούν” κατά μια ποσότητα που εξαρτάται από το εικονοστοιχείο του χάρτη. Για ένα επίπεδο χάρτη μετατόπισης, η εικόνα θα περιστραφεί, αλλιώς θα στροβιλιστεί.

Τα εικονοστοιχεία της εικόνας που αντιστοιχούν σε εικονοστοιχεία από 0 μέχρι 127 στο χάρτη θα μετατοπιστούν αριστερόστροφα, τα εικονοστοιχεία της εικόνας που αντιστοιχούν σε εικονοστοιχεία από 128 μέχρι 255 θα μετατοπιστούν δεξιόστροφα.

Για τις τιμές και το χάρτη μετατόπισης δείτε παραπάνω.

[Σημείωση] Σημείωση

Για έναν επίπεδο, όχι ουδέτερο χάρτη, εάν ενεργοποιηθεί η κατάσταση μετατόπισης “πολική”, αυτό το φίλτρο δουλεύει όπως το στροβιλισμός και πίεση.

12.3.4. Χρησιμοποιώντας διαβάθμιση για καμπύλωση κειμένου

Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα:

  1. Ξεκινήστε ανοίγοντας την εικόνα σας.

  2. Διπλασιάστε αυτήν την εικόνα. Ενεργοποιήστε αυτό το διπλότυπο και κάντε την γκρι κλίμακα (εικόνακατάστασηγκρι κλίμακα). Γεμίστε την με την επιθυμητή διαβάθμιση. Αυτή η εικόνα θα είναι ο χάρτης μετατόπισης σας, με τις διαστάσεις της αρχικής εικόνας.

  3. Ενεργοποιήστε την αρχική εικόνα. Δημιουργήστε μια στρώση κειμένου με το κείμενο σας. Ορίστε στρώση στο μέγεθος της εικόνας: δεξιό κλικ στη στρώση στο διάλογο στρώσεων και στο αναδυόμενο μενού, κλικ στο “προσαρμογή στρώσης στα όρια της εικόνας”. Σημειώστε ότι γράμματα στη στρώση κειμένου βρίσκονται σε διαφανές παρασκήνιο· τώρα, αυτό το φίλτρο δεν μετατοπίζει διαφανή εικονοστοιχεία. Μόνο γράμματα θα μετατοπιστούν.

  4. Ενεργοποιήστε τη στρώση κειμένου. Ανοίξτε το παράθυρο φίλτρου μετατόπισης. Ορίστε παραμέτρους, ιδιαίτερα το συντελεστή μετατόπισης, σύμφωνα με το αποτέλεσμα στην προεπισκόπηση. Πατήστε εντάξει.

Αυτή η μέθοδος επίσης εφαρμόζεται σε πρότυπες στρώσεις:

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Για να πάρετε την επιθυμητή διαβάθμιση, πρώτα σχεδιάστε μια διαβάθμιση από μαύρο σε λευκό. Έπειτα χρησιμοποιήστε το εργαλείο καμπύλες για να τροποποιήσετε την καμπύλη διαβάθμισης.

12.3.5. Υπολογισμός μετατόπισης

Η επόμενη ενότητα θα δείξει τον υπολογισμό της ποσότητας μετατόπισης, εάν ενδιαφέρεσθε για αυτές τις λεπτομέρειες. Εάν δεν θέλετε να το ξέρετε, μπορείτε να παραλείψετε αυτήν την ενότητα.

Το παράδειγμα επισκόπησης που εμφανίζει τη μετατόπιση Χ χρησιμοποιώντας ένα συντελεστή 30,0: 19, 8, 4, ή 15 εικονοστοιχεία, εξαρτάται από τη στάθμη του γκρι του χρώματος χάρτη μετατόπισης.

Γιατί μόνο αυτές οι ποσότητες; Αυτό είναι εύκολο:

Εάν σημειώσετε αυτές τις εξισώσεις, θα παρατηρήσετε ότι οι τιμές που δίνουν δεν είναι ακριβώς τα αποτελέσματα που κρατάμε στο παράδειγμα (χρησιμοποιώντας μη ακέραιους, αυτό δεν είναι έκπληξη). Έτσι, στρογγυλοποιήθηκαν τα αποτελέσματα στον κοντινότερο ακέραιο και έπειτα τα εικονοστοιχεία εμφανίστηκαν ως ολόκληρες αριθμητικές ποσότητες; Όχι. Κάθε εικονοστοιχείο μετατοπίζεται ακριβώς κατά την υπολογισμένη ποσότητα· μια “μετατόπιση κατά κλασματική ποσότητα” πραγματοποιείται με παρεμβολή. Μια κοντινότερη ματιά του παραδείγματος εικόνας θα το εμφανίσει:

Σχήμα 17.252. Μια πιο κοντινή ματιά στο παράδειγμα μετατόπισης

Μια πιο κοντινή ματιά στο παράδειγμα μετατόπισης

Μια μικρή περιοχή εστιάζεται κατά 800%.


Η μετατόπιση προκαλεί μικρές περιοχές (πλάτους ενός εικονοστοιχείου) ενδιάμεσων χρωμάτων στα άκρα επίπεδων χρωματικών περιοχών. Π.χ., η μαύρη περιοχή (εστιασμένη σε εικόνα) προκαλείται από μια μετατόπιση -4,12, έτσι το ενδιάμεσο χρώμα είναι 12% μαύρο και 88% χρυσαφί.

Έτσι εάν διαλέξετε ένα συντελεστή μετατόπισης 30,01 αντί για 30,00, θα πάρετε μια πραγματικά διαφορετική εικόνα, αν και δεν θα δείτε τη διαφορά, φυσικά.[18] Κλιμακωμένη ένταση = (ένταση - 127,5) / 127,5· δείτε Τμήμα 12.3.5, “Υπολογισμός μετατόπισης”.