2.4. Ελεύθερη επιλογή (λάσο)

Σχήμα 14.18. Εικονίδιο ελεύθερης επιλογής στην εργαλειοθήκη

Εικονίδιο ελεύθερης επιλογής στην εργαλειοθήκη

Το εργαλείο ελεύθερης επιλογής, ή λάσο, σας επιτρέπει να δημιουργείτε μια επιλογή σχεδιάζοντας την με ελεύθερο χέρι με το δείκτη, ενώ κρατάτε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού (ή για γραφίδα, πιέζοντας την στην πινακίδα). Όταν αφήνετε το πλήκτρο του ποντικιού, η επιλογή κλείνει συνδέοντας την τοποθεσία του τρέχοντος δείκτη στην αρχική θέση με ευθεία γραμμή. Μπορείτε να πάτε έξω από την άκρη της προβολής της εικόνας και να επιστρέψετε, αν το επιθυμείτε. Το λάσο είναι συχνά ένα καλό εργαλείο να χρησιμοποιήσετε για να“σκιτσάρετε” μια επιλογή· δεν είναι τόσο καλό για ακριβή ορισμό. Έμπειροι χρήστες βρίσκουν ότι είναι συχνά βολικό να αρχίζουν με το εργαλείο λάσο, αλλά στη συνέχεια αλλάζουν σε κατάσταση Γρήγορης μάσκας για λεπτομερή δουλειά.

Για πληροφορίες σε επιλογές και πώς χρησιμοποιούνται στο GIMP δείτε Επιλογές. Για πληροφορίες σε κοινά χαρακτηριστικά για όλα τα εργαλεία επιλογής δείτε Εργαλεία επιλογής.

[Σημείωση] Σημείωση

Το εργαλείο ελεύθερη επιλογή είναι πολύ πιο εύκολο για χρήση με πινακίδα παρά με ποντίκι.

Μια νέα δυνατότητα ήρθε με το GIMP-2.6: η πολυγωνική επιλογή. Αντί για πάτημα και σύρσιμο για να σχεδιάσετε μια επιλογή με ελεύθερο χέρι, μπορείτε απλά να πατήσετε. Αυτό δημιουργεί ένα σημείο αγκίστρωσης. Έπειτα μετακινώντας το δείκτη του ποντικιού σχεδιάζει μια γραμμή με ένα σημείο αγκύρωσης που μπορείτε να μετακινήσετε όσο δεν ξαναπατάτε (ο δείκτης του ποντικιού γίνεται κινούμενος σταυρός). Πατώντας ξανά αγκυρώνει αυτό το σημείο και δημιουργεί ένα τμήμα. Πατώντας το πλήκτρο Ctrl του πληκτρολογίου, ενώ μετακινείται ο δείκτης του ποντικιού περιορίζει τις μετακινούμενες γωνίες σε 15°.

Έτσι, μπορείτε να αναμίξετε τμήματα με ελεύθερο χέρι και πολυγωνικά.

Σχήμα 14.19. Ανάμιξη τμημάτων με ελεύθερο χέρι και πολυγωνικά τμήματα

Ανάμιξη τμημάτων με ελεύθερο χέρι και πολυγωνικά τμήματα

2.4.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Μπορείτε να προσπελάσετε το εργαλείο λάσο με διάφορους τρόπους:

  • Από τη γραμμή του μενού εικόνας ΕργαλείαΕργαλεία επιλογήςΕλεύθερη επιλογή,

  • πατώντας το εικονίδιο του εργαλείου στην εργαλειοθήκη,

  • χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου F.

2.4.2. Τροποποιητές πληκτρολογίου

Το εργαλείο ελεύθερης επιλογής δεν έχει ειδικά πλήκτρα τροποποίησης, μόνο αυτά που επηρεάζουν όλα τα εργαλεία επιλογών κατά τον ίδιο τρόπο. Δείτε Εργαλεία επιλογής για σχετική βοήθεια.

2.4.3. Χειρισμός εργαλείου

Για μετακίνηση της επιλογής δείτε: Μετακίνηση επιλογών.

Σχήμα 14.20. Χοντρική επιλογή με το εργαλείο ελεύθερης επιλογής.

Χοντρική επιλογή με το εργαλείο ελεύθερης επιλογής.

2.4.4. Επιλογές

Σχήμα 14.21. Επιλογές εργαλείου για το εργαλείο λάσο

Επιλογές εργαλείου για το εργαλείο λάσο

Κανονικά, οι επιλογές εργαλείου εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προσδεμένο κάτω από την εργαλειοθήκη μόλις ενεργοποιήσετε ένα εργαλείο. Εάν δεν εμφανίζονται, μπορείτε να τα προσπελάσετε από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠαράθυραΠροσαρμόσιμα παράθυραΕπιλογές εργαλείων που ανοίγει το παράθυρο επιλογής του επιλεγμένου εργαλείου.

Το εργαλείο ελεύθερης επιλογής δεν έχει ειδικές επιλογές εργαλείου, μόνο αυτά που επηρεάζουν όλα τα εργαλεία επιλογών κατά τον ίδιο τρόπο. Δείτε Εργαλεία επιλογής για σχετική βοήθεια.