3.4. Ξεθώριασμα

Αυτή η εντολή είναι συνήθως αχνή. Γίνεται ενεργή εάν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία γέμισμα ή το εργαλείο ανάμειξης, ή εάν εφαρμόσετε κάποια φίλτρα.

Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε την κατάσταση βαφής και αδιαφάνειας της τελευταίας λειτουργίας σχεδίασης (γέμισμα, ανάμειξη, φίλτρο) δημιουργώντας μια ανάμειξη μεταξύ της τρέχουσας κατάστασης της στρώσης και της προηγούμενης κατάστασης. Εκτελεί τις παρακάτω ενέργειες: αντιγραφή της ενεργής σχεδίασης, αναίρεση της τελευταίας ενέργειας, επικόλληση της αντιγραφής ως νέας στρώσης, ορισμός της “διαφάνειας” της και ανάμειξη της νέας στρώσης και της προηγουμένως ενεργής σχεδίασης.

3.4.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να πάτε σε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από: ΕπεξεργασίαΞεθώριασμα...

3.4.2. Επιλογές

Αυτή η εντολή εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου:

Σχήμα 16.15. Ο διάλογος “Ξεθώριασμα”

Ο διάλογος Ξεθώριασμα

Κατάσταση

Αυτή η πτυσσόμενη λίστα σας επιτρέπει να διαλέξετε μια κατάσταση ανάμειξης στρώσης.

Αδιαφάνεια

Αυτή η τιμή ολισθητή είναι αρχικά ορισμένη στη διαφάνεια του χρώματος που χρησιμοποιείται με το εργαλείο γεμίσματος ή ανάμειξης, που αντιστοιχεί στην τρέχουσα κατάσταση. Χαμηλώνοντας την αδιαφάνεια στο 0 αλλάζει τη σχεδίαση στην προηγούμενη της κατάσταση. Ενδιάμεσες τιμές παράγουν ένα μείγμα των δύο σύμφωνα με την επιλεγμένη κατάσταση. Το αποτέλεσμα αυτής της ρύθμισης είναι ορατό σε πραγματικό χρόνο στην εικόνα, αλλά πρέπει με κλικ στο κουμπί Ξεθώριασμα να το επικυρώσετε.