7.2. Νέα στρώση

Η εντολή Νέα στρώση… ανοίγει τον διάλογο “Δημιουργία νέας στρώσης” που σας επιτρέπει να προσθέσετε μια νέα, κενή στρώση στη στοίβα στρώσης της εικόνας, ακριβώς πάνω από την ενεργή στρώση. Η εντολή εμφανίζει ένα διάλογο όπου μπορείτε να καθορίσετε το μέγεθος της νέας στρώσης.

7.2.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΣτρώσηΝέα στρώση….

7.2.2. Περιγραφή του διαλόγου “νέα στρώση”

Σχήμα 16.90. Ο διάλογος “νέα στρώση”

Ο διάλογος νέα στρώση

Κάτω από τον τίτλο “δημιουργία νέας στρώσης” μπορείτε να δείτε το όνομα της εικόνας για την οποία δημιουργήσατε αυτήν τη νέα στρώση και δίπλα στον τίτλο μια μικρογραφία της. Αυτό είναι ενδιαφέρον για να δείτε εάν διαλέξατε τη σωστή εικόνα όταν υπάρχουν περισσότερες από μια εικόνες ανοιχτές.

Όνομα στρώσης

Το όνομα της νέας στρώσης. Δεν έχει καμιά λειτουργική σημασία, απλά διευκολύνει στην ενθύμηση του σκοπού της στρώσης. Το προεπιλεγμένο όνομα είναι “νέα στρώση”. Εάν η στρώση με το επιλεγμένο όνομα υπάρχει ήδη, ένας αριθμός προσαρτάται αυτόματα σε αυτό για να το κάνει μοναδικό (π.χ., “νέα στρώση#1”) με κλικ στο κουμπί εντάξει.

Πλάτος· ύψος

Οι διαστάσεις της νέας στρώσης. Όταν ο διάλογος εμφανίζεται, οι τιμές αρχικοποιούνται στις διαστάσεις της εικόνας. Μπορείτε να τις αλλάξετε χρησιμοποιώντας τα δύο πλαίσια κειμένου. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις μονάδες του πτυσσόμενου μενού στα δεξιά.

Τύπος γεμίσματος στρώσης

Υπάρχουν τέσσερις επιλογές για το συμπαγές χρώμα που γεμίζει τη στρώση: το τρέχον χρώμα προσκηνίου, το τρέχον χρώμα παρασκηνίου, άσπρο και διαφάνεια.