5.10. Γυάλινη παράθεση

5.10.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.124. Η ίδια εικόνα, πριν και μετά την εφαρμογή εφέ γυάλινης παράθεσης.

Η ίδια εικόνα, πριν και μετά την εφαρμογή εφέ γυάλινης παράθεσης.

Αρχική εικόνα

Η ίδια εικόνα, πριν και μετά την εφαρμογή εφέ γυάλινης παράθεσης.

Εφαρμογή φίλτρου “γυάλινης παράθεσης”


Μετά την εφαρμογή αυτού του φίλτρου, η ενεργή στρώση ή επιλογή αποδίδεται σαν να ήταν μέσα από γυάλινο τοίχο τούβλου.

5.10.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από Φίλτραφως και σκιάγυάλινη παράθεση

5.10.3. Επιλογές

Σχήμα 17.125. Επιλογές φίλτρου “γυάλινης παράθεσης”

Επιλογές φίλτρου γυάλινης παράθεσης

Προεπισκόπηση

Εάν σημειωθεί, τα αποτελέσματα ρύθμισης παραμέτρου εμφανίζονται διαδραστικά στην προεπισκόπηση. Οι γραμμές κύλισης σας επιτρέπουν τη μετακίνηση γύρω από την εικόνα.

Πλάτος παράθεσης, Μήκος παράθεσης

Ορίζει το πλάτος και μήκος παράθεσης (10-50 εικονοστοιχεία).

Από προεπιλογή, το πλάτος και το ύψος συνδέονται, που δείχνεται από το εικονίδιο αλυσίδας δίπλα στα πλαίσια εισόδου. Εάν θέλετε να ορίσετε πλάτος και ύψος ξεχωριστά, κλικ σε αυτό το εικονίδιο αλυσίδας για αποσύνδεσή τους.