16.10. Χρώμιο

16.10.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.394. Παράδειγμα για το φίλτρο “χρώμιο”

Παράδειγμα για το φίλτρο χρώμιο

Εφαρμογή φίλτρου “χρώμιο”

Παράδειγμα για το φίλτρο χρώμιο

Ο λογότυπος “χρώμιο”


Αυτό το φίλτρο παράγεται από το σενάριο λογότυπου “χρωμίου” (ΑρχείοΔημιουργίαΛογότυποιΧρώμιο), που - σύμφωνα με το συγγραφέα του σεναρίου - δημιουργεί ένα “απλοϊκό, αλλά ενδιαφέρον, λογότυπο χρωμίου” (δείτε πιο πάνω).

Αυτό το φίλτρο προσθέτει αυτό το απλό εφέ χρωμίου στο άλφα, δηλαδή την περιοχή της ενεργής στρώσης που καθορίζεται από τα μη διαφανή εικονοστοιχεία (σκεφτείτε το ως “επιλογή κατά ορατότητα”). Το εφέ φίλτρου θα εφαρμόζεται πάντοτε σύμφωνα με τις τιμές άλφα.

Προφανώς το εφέ φαίνεται “κατάλληλο”μόνο όταν το φίλτρο εφαρμόζεται σε λεπτές επιφάνειες. Για πλατιά σχήματα μπορείτε να δοκιμάσετε να αυξήσετε την τιμή αντιστάθμισης, δείτε τα παραδείγματα πιο κάτω.

[Προειδοποίηση] Προειδοποίηση

Η εικόνα θα αλλάζει μέγεθος πάντοτε στο μέγεθος της ενεργής στρώσης.

16.10.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΆλφα σε λογότυποΧρώμιο….

16.10.3. Επιλογές

Σχήμα 17.395. Επιλογές “χρωμίου”

Επιλογές χρωμίου

Αντιστάθμιση (εικονοστοιχεία * 2)

Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται κατά τη δημιουργία του εφέ χρωμίου και για τοποθέτηση της πίπτουσας σκιάς:

Σχήμα 17.396. Παραδείγματα “Αντιστάθμισης”

Παραδείγματα Αντιστάθμισης

Αντιστάθμιση 25

Παραδείγματα Αντιστάθμισης

Αντιστάθμιση 50

Παραδείγματα Αντιστάθμισης

Αντιστάθμιση 75


Το φίλτρο δημιουργεί μια πίπτουσα σκιά στο σχήμα του άλφα. Αυτή η σκιά θα μετακινηθεί σύμφωνα με την καθορισμένη αντιστάθμιση σε σχέση με την άλφα: κατά 40% της αντιστάθμισης στα δεξιά και κατά 30% αντιστάθμιση κάτω. Θα αμβλυνθεί κατά 50% της τιμής αντιστάθμισης.

Το εφέ χρωμίου θα επιτευχθεί χρησιμοποιώντας μερικές προσωρινές στρώσεις. Αυτές οι στρώσεις μετακινούνται κατά το ίδιο ποσοστό (40% και 30% της καθορισμένης αντιστάθμισης) και αμβλύνονται κατά 50% αντιστάθμιση. Έτσι η εμφάνιση του άλφα επίσης καθορίζεται από την τιμή αντιστάθμισης.

Χρώμα παρασκηνίου

Αυτό το χρώμα χρησιμοποιείται για να γεμίσει τη στρώση παρασκηνίου που δημιουργήθηκε από το φίλτρο. Προεπιλογή το φωτεινό γκρι. Με κλικ στο κουμπί χρώματος, αναδύεται ένας επιλογέας χρώματος, όπου μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε άλλο χρώμα.