4.15. Διάδοση τιμής

4.15.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.71. Παράδειγμα για το φίλτρο διάδοσης τιμής

Παράδειγμα για το φίλτρο διάδοσης τιμής

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο διάδοσης τιμής

Εφαρμογή φίλτρου “διάδοση τιμής”


Αυτό το φίλτρο δουλεύει σε χρωματιστά περιγράμματα. Εξαπλώνει τα εικονοστοιχεία που διαφέρουν κατά καθορισμένο τρόπο από τα γειτονικά εικονοστοιχεία.

4.15.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΠαραμορφώσειςΔιάδοση τιμής….

4.15.3. Επιλογές

Σχήμα 17.72. Επιλογές φίλτρου “διάδοση τιμής”

Επιλογές φίλτρου διάδοση τιμής

Προεπισκόπηση

Το αποτέλεσμα των ρυθμίσεων σας θα εμφανιστεί στην προεπισκόπηση χωρίς να επηρεάζει την εικόνα μέχρι να πατήσετε εντάξει.

Κατάσταση

Τα παραδείγματα θα είναι σχετικά με την επόμενη εικόνα:

Περισσότερο λευκό (μεγαλύτερη τιμή)

Τα εικονοστοιχεία θα διαδοθούν από τα εικονοστοιχεία ανώτερης τιμής προς τα εικονοστοιχεία χαμηλότερης τιμής. Έτσι οι φωτεινές περιοχές θα μεγεθυνθούν.

Σχήμα 17.73. Περισσότερο λευκό

Περισσότερο λευκό

Φωτεινά εικονοστοιχεία διαδόθηκαν σε σκοτεινά εικονοστοιχεία στις τέσσερις κατευθύνσεις: πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά. Εφαρμογή του φίλτρου πολλές φορές για αύξηση του αποτελέσματος.


Περισσότερο μαύρο (μικρότερη τιμή)

Τα εικονοστοιχεία θα διαδοθούν από τα εικονοστοιχεία χαμηλότερης τιμής προς τα εικονοστοιχεία υψηλότερης τιμής. Έτσι οι σκοτεινές περιοχές θα μεγεθυνθούν.

Σχήμα 17.74. Περισσότερο μαύρο

Περισσότερο μαύρο

Σχήμα 17.75. Στον πυθμένα μόνο

Στον πυθμένα μόνο

Το ίδιο όπως παραπάνω με μόνο την κατεύθυνση στον πυθμένα σημειωμένη.


Μεσαία τιμή στις κορυφές

Σε ένα περίγραμμα μεταξύ των επιλεγμένων κατωφλιών, ο μέσος όρος και των δύο τιμών διαδίδεται.

Σχήμα 17.76. Μεσαία τιμή στις κορυφές

Μεσαία τιμή στις κορυφές

Ένα λεπτό περίγραμμα με ένα μεταβατικό χρώμα προστέθηκε στα αντικείμενα. Δεν είναι ορατό γύρω από τα αντικείμενα με εξομαλυμένα περιγράμματα.

Μεσαία τιμή στις κορυφές

Η πράσινη περιοχή μεγεθυσμένη x800. Ένα λεπτό περίγραμμα (πλάτους ενός εικονοστοιχείου) προστέθηκε. Η τιμή του είναι ο μέσος όρος μεταξύ γκρίζου (90%) και πράσινου (78%) : (90 + 78) / 2 = 84.


Προσκήνιο στις κορυφές

Οι επεκτεινόμενες περιοχές θα γεμίσουν με το χρώμα προσκηνίου της εργαλειοθήκης.

Σχήμα 17.77. Προσκήνιο στις κορυφές

Προσκήνιο στις κορυφές

Σε αυτό το παράδειγμα, το χρώμα προσκηνίου στην εργαλειοθήκη είναι κόκκινο. Ένα λεπτό περίγραμμα, πλάτους ενός εικονοστοιχείου, κόκκινο, προστίθεται γύρω από τα αντικείμενα. Με εξομαλυμένα αντικείμενα, αυτό το περίγραμμα εντοπίζεται στο πιο απομακρυσμένο όριο εξομάλυνσης. Εδώ, ένα άλλο περίγραμμα εμφανίζεται από μέσα. Αυτό είναι ένα παράσιτο που οφείλεται στο μικρό μέγεθος του αντικειμένου που οδηγεί την περιοχή εξομάλυνσης των αντίθετων πλευρών σε επικάλυψη.


Μόνο προσκήνιο

Μόνο περιοχές με το χρώμα προσκηνίου της εργαλειοθήκης θα επεκταθούν.

Σχήμα 17.78. Μόνο προσκήνιο

Μόνο προσκήνιο

Σε αυτό το παράδειγμα, το χρώμα προσκηνίου στην εργαλειοθήκη είναι αυτό του πράσινου αντικειμένου. Μετά την εφαρμογή του φίλτρου πολλές φορές, η πράσινη περιοχή είναι φανερά μεγεθυσμένη.


Μόνο παρασκήνιο

Μόνο περιοχές με το χρώμα παρασκηνίου θα επεκταθούν.

Περισσότερο αδιαφανής, Περισσότερο διαφανής

Αυτές οι εντολές δουλεύουν όπως οι “περισσότερο λευκό” και “περισσότερο μαύρο”. Αδιαφανείς (διαφανείς) περιοχές θα επεκταθούν πάνω από τις λιγότερο αδιαφανείς (διαφανείς) περιοχές. Αυτές οι εντολές χρειάζονται εικόνα με κανάλι άλφα.

Σχήμα 17.79. Περισσότερο αδιαφανής

Περισσότερο αδιαφανής

Αρχική στρώση, με διαφανές παρασκήνιο.

Περισσότερο αδιαφανής

Εφαρμογή φίλτρου πολλές φορές: η πράσινη, αδιαφανής, περιοχή αυξήθηκε.


Διάδοση
Χαμηλότερο κατώφλι, Ανώτερο κατώφλι

Ένα εικονοστοιχείο θα διαδοθεί (επεκταθεί) εάν η διαφορά στην τιμή μεταξύ του εικονοστοιχείου και του γειτονικού δεν είναι μικρότερη από το κατώτερο κατώφλι και δεν είναι μεγαλύτερη από το ανώτερο κατώφλι.

Ρυθμός επέκτασης

Αυτή είναι η διαδιδόμενη ποσότητα. Όσο υψηλότερη είναι τόσο περισσότερο χρωματιστή θα είναι η διάδοση.

Στα αριστερά, Προς τα πάνω, Προς τα δεξιά, Προς τα κάτω

Μπορείτε να διαλέξετε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις.

Διάδοση καναλιού άλφα

Εάν σημειωθεί, η τιμή άλφα του εικονοστοιχείου θα διαδοθεί, αλλιώς το εικονοστοιχείο θα πάρει την άλφα των γειτονικών εικονοστοιχείων. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι ορατό μόνο όταν η ενεργή στρώση έχει κανάλι άλφα.

Διάδοση τιμής καναλιού

Εάν σημειωθεί, τα κανάλια χρώματος του εικονοστοιχείου (γκρι κανάλι σε εικόνες γκρι κλίμακας) θα επεκταθούν. Η επιλογή σημειώνεται από προεπιλογή, φυσικά. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου επίσης είναι ορατό μόνο όταν η ενεργή στρώση έχει κανάλι άλφα.