8.17. Ανασύνθεση

8.17.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.160. Παράδειγμα για την εντολή “Ανασύνθεση”

Παράδειγμα για την εντολή Ανασύνθεση

Αρχική εικόνα (αποσυνθεμένη σε RGB)

Παράδειγμα για την εντολή Ανασύνθεση

Εφαρμογή εντολής “Ανασύνθεση”


Αυτή η εντολή ανασυνθέτει μια εικόνα από τα συστατικά της RGB, HSV... άμεσα, αντίθετα με την εντολή Σύνθεση που χρησιμοποιεί διάλογο.

8.17.2. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Αυτή η εντολή βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΧρώματαΣυστατικάΑνασύνθεση: Αυτή η εντολή είναι ενεργή μετά την χρήση αποσύνθεσης.