7.35. Χρώμα σε άλφα

Αυτή η εντολή είναι η ίδια με στρώσηδιαφάνεια: Τμήμα 8.34, “Χρώμα σε άλφα…”.