5.3. Απόχρωση-κορεσμός

Το εργαλείο απόχρωσης-κορεσμού χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση σταθμών απόχρωσης, κορεσμού και φωτεινότητας σε μια περιοχή χρωματικών βαρών για την επιλεγμένη περιοχή ή ενεργή στρώση.

5.3.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Μπορείτε να πάρετε το εργαλείο απόχρωσης-κορεσμού με δύο τρόπους:

  • Στο μενού εικόνας μέσα από ΕργαλείαΕργαλεία χρώματοςΑπόχρωση-κορεσμός… ή ΧρώματαΑπόχρωση-κορεσμός….

  • Με κλικ στο εικονίδιο εργαλείου: στην εργαλειοθήκη, με την προϋπόθεση ότι εγκαταστήσατε τα εργαλεία χρώματος στην εργαλειοθήκη. Για αυτό, παρακαλώ δείτε Τμήμα 1.7, “Εργαλειοθήκη”.

5.3.2. Επιλογές

Σχήμα 14.144. Επιλογές εργαλείου απόχρωσης-κορεσμού

Επιλογές εργαλείου απόχρωσης-κορεσμού

Προκαθορισμοί

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις χρωματικές ρυθμίσεις της εικόνας σας με κλικ στο κουμπί προσθήκη ρυθμίσεων στα αγαπημένα

Το κουμπί ανοίγει ένα μενού:

Σχήμα 14.145. Το προκαθορισμένο μενού

Το προκαθορισμένο μενού

που σας επιτρέπει εισαγωγή ρυθμίσεων από αρχείο ή εξαγωγή ρυθμίσεων σε αρχείο και σας δίνει πρόσβαση στη διάλογο διαχείρισης αποθήκευσης ρυθμίσεων:

Σχήμα 14.146. Διαχείριση διαλόγου αποθηκευμένων ρυθμίσεων

Διαχείριση διαλόγου αποθηκευμένων ρυθμίσεων

Επιλέξτε βασικό χρώμα για ρύθμιση

Μπορείτε να διαλέξετε, μεταξύ έξι, των τριών βασικών χρωμάτων (κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο) και των τριών συμπληρωματικών χρωμάτων (κυανό, ματζέντα και κίτρινο), το χρώμα για τροποποίηση. Είναι τακτοποιημένα σύμφωνα με το χρωματικό κύκλο. Όταν αυξάνει η απόχρωση, η απόχρωση μετακινείται αριστερόστροφα. Όταν μειώνεται, πηγαίνει δεξιόστροφα. Με κλικ στο κουμπί κύριο, όλα τα χρώματα θα επηρεαστούν από τις αλλαγές. Το πρότυπο GIMP ορίζει το κόκκινο ως 0. Σημειώστε ότι αυτά τα χρώματα αναφέρονται στις περιοχές χρωμάτων και όχι σε χρωματικά κανάλια.

Αλλαγές απόχρωσης εμφανίζονται στα χρωματολόγια και το αποτέλεσμα είναι ορατό στην εικόνα εάν η επιλογή “προεπισκόπηση” ενεργοποιηθεί.

Επικάλυψη

Αυτός ο ολισθητής επιτρέπει τον ορισμό των χρωματικών περιοχών επικάλυψης. Αυτό το εφέ είναι πολύ ευαίσθητο και δουλεύει μόνο στα πολύ γειτονικά χρώματα:

Σχήμα 14.147. Παράδειγμα για την επιλογή “επικάλυψη”

Παράδειγμα για την επιλογή επικάλυψη

Αρχική εικόνα. Από αριστερά προς τα δεξιά: ένα κοκκινωπό κίτρινο (255;240;0)· ένα καθαρό κίτρινο (255;255;0)· ένα πρασινωπό κίτρινο (240;255;0).

Παράδειγμα για την επιλογή επικάλυψη

επικάλυψη = 0. Απόχρωση = 15. Τα χρώματα έγιναν (186;255;1), (168;255;1), (156;255;1).

Παράδειγμα για την επιλογή επικάλυψη

επικάλυψη = 100. Απόχρωση = 15. Τα χρώματα έγιναν (192;255;1), (168;255;1), (162;255;1). Λόγω επικάλυψης, πρασινωπό είναι λιγότερο πράσινο και κοκκινωπό είναι λιγότερο κόκκινο.


Ρύθμιση επιλεγμένου χρώματος
  • Απόχρωση: Ο ολισθητής και το πλαίσιο εισόδου επιτρέπουν την επιλογή μιας απόχρωσης στο χρωματικό κύκλο (-180, 180).

  • Φωτεινότητα: Ο ολισθητής και το πλαίσιο εισόδου επιτρέπουν την επιλογή μιας τιμής (φωτoβολίας): -100, 100.

    [Σημείωση] Σημείωση

    Οι αλλαγές φωτεινότητας εδώ αφορούν μια χρωματική περιοχή, ενώ αφορούν χρωματικό τόνο με εργαλεία καμπυλών και σταθμών, που δουλεύουν σε χρωματικά κανάλια. Εάν αλλάξετε τη φωτεινότητα του κίτρινου με απόχρωση-κορεσμό, όλα τα κίτρινα εικονοστοιχεία θα μεταβληθούν, ενώ μόνο η φωτοβολία σκοτεινών, λαμπερών ή μεσαίων εικονοστοιχείων θα μεταβληθεί με εργαλεία καμπυλών και σταθμών.

  • Κορεσμός: Ο ολισθητής και το πλαίσιο εισόδου επιτρέπουν την επιλογή κορεσμού: -100, 100.

Το κουμπί αρχικοποίηση χρώματος διαγράφει αλλαγές στην απόχρωση, φωτεινότητα και κορεσμό του επιλεγμένου χρώματος.

Προεπισκόπηση

Το κουμπί προεπισκόπησης κάνει όλες τις αλλαγές δυναμικά, έτσι ώστε να μπορούν να παρατηρηθούν αμέσως.