8.35. Πακέτο φίλτρου…

8.35.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.192. Παράδειγμα για το φίλτρο “Πακέτο φίλτρου”

Παράδειγμα για το φίλτρο Πακέτο φίλτρου

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο Πακέτο φίλτρου

Εφαρμογή φίλτρου “Πακέτο φίλτρου” (περισσότερο κυανό, περισσότερος κορεσμός)


Αυτό το εργαλείο προσφέρει μια συλλογή ενοποιημένων φίλτρων για επεξεργασία της εικόνας. Φυσικά, ίδιες λειτουργίες μπορούν να εκτελεστούν με ειδικά φίλτρα, αλλά έχετε εδώ μια ενδιαφέρουσα, διαισθητική επισκόπηση.

8.35.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΧρώματαΠακέτο φίλτρου….

8.35.3. Επιλογές

Σχήμα 16.193. Όλες οι επιλογές για το φίλτρο “Πακέτο φίλτρου”

Όλες οι επιλογές για το φίλτρο Πακέτο φίλτρου

Αρχική και τρέχουσα προεπισκόπηση

Δύο προεπισκοπήσεις εμφανίζουν την εικόνα πριν και μετά την επεξεργασία αντίστοιχα.

Προβολή

Ορίζει τι θέλετε να προεπισκοπήσετε:

 • Ολόκληρη εικόνα

 • Μόνο επιλογή: εάν υπάρχει επιλογή (προεπιλογή είναι ολόκληρη η εικόνα).

 • Επιλογή περιεχομένου: η επιλογή μες την εικόνα.

Παράθυρα

Μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ:

 • Απόχρωση κάνει μια προεπισκόπηση για καθένα από τα τρία βασικά χρώματα και τα τρία συμπληρωματικά χρώματα του χρωματικού προτύπου RGB. Με διαδοχικά κλικ σε ένα χρώμα, προσθέστε σε αυτό το χρώμα στην επηρεαζόμενη περιοχή, σύμφωνα με τη σκληρότητα. Για αφαίρεση χρώματος, κλικ στο αντίθετο χρώμα, το συμπληρωματικό χρώμα.

  Σχήμα 16.194. Επιλογή απόχρωσης του φίλτρου “Πακέτο φίλτρου”

  Επιλογή απόχρωσης του φίλτρου Πακέτο φίλτρου

 • Κορεσμός: Τρεις προεπισκοπήσεις για περισσότερο ή λιγότερο κορεσμό.

  Σχήμα 16.195. Επιλογή κορεσμού του φίλτρου “Πακέτο φίλτρου”

  Επιλογή κορεσμού του φίλτρου Πακέτο φίλτρου

 • Τιμή: Τρεις προεπισκοπήσεις για περισσότερη ή λιγότερη φωτεινότητα.

  Σχήμα 16.196. Επιλογή τιμής του φίλτρου “Πακέτο φίλτρου”

  Επιλογή τιμής του φίλτρου Πακέτο φίλτρου

 • Προχωρημένο: θα αναπτυχθεί αργότερα.

Επηρεαζόμενη περιοχή

Σας επιτρέπει να ορίσετε με ποια λαμπρότητα θέλετε να δουλέψετε.

 • Σκιές: σκοτεινοί τόνοι.

 • Ενδιάμεσοι τόνοι

 • Τονισμοί: ανοιχτοί τόνοι

Επιλογή εικονοστοιχείων κατά

Προσδιορίζει ποιο κανάλι HSV η επιλεγμένη περιοχή θα επηρεάσει. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ:

 • Απόχρωση

 • Κορεσμός

 • Τιμή

Σκληρότητα

Αυτός ο ολισθητής ορίζει πόση εικόνα θα αλλάξει με κλικ στο παράθυρο: μικρό ή μεγάλο βήμα (0 - 1).

Προχωρημένες επιλογές

Σχήμα 16.197. Προχωρημένες επιλογές του φίλτρου “Πακέτο φίλτρου”

Προχωρημένες επιλογές του φίλτρου Πακέτο φίλτρου

Αυτές οι προχωρημένες αλλαγές σας επιτρέπουν να δουλέψετε με μεγαλύτερη ακρίβεια στις εφαρμοζόμενες αλλαγές στην εικόνα και στο μέγεθος προεπισκόπησης.

Μέγεθος προεπισκόπησης

Κάτι όπως εστίαση στις προεπισκοπήσεις. Κανονικό μέγεθος 80.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Παρά την επιλογή μεγέθους προεπισκόπησης, αυτό το μέγεθος είναι συνήθως πολύ μικρό. Μπορείτε να το αντισταθμίσετε δουλεύοντας σε μια μεγεθυμένη επιλογή, π.χ. ένα πρόσωπο σε φωτογραφία. Έπειτα, αντιστρέφετε την επιλογή για να δουλέψετε στο άλλο κομμάτι της εικόνας.

Επηρεαζόμενη περιοχή

Εδώ, μπορείτε να ορίσετε τη περιοχή τόνου που θα επηρεάσει το φίλτρο.

Η καμπύλη σε αυτό το παράθυρο αναπαριστά τη σημασία των εφαρμοζόμενων αλλαγών στην εικόνα. Η όψη αυτής της καμπύλης εξαρτάται από την επηρεαζόμενη περιοχή που διαλέξατε: Σκιές, ενδιάμεσοι τόνοι ή τονισμοί. Μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος της καμπύλης χρησιμοποιώντας τον ολισθητή Σκληρότητα στο κύριο παράθυρο του φίλτρου.

Χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους ελεγκτές (ολισθητές και τρίγωνα), μπορείτε να ορίσετε ακριβώς τη μορφή αυτής της ενεργής καμπύλης.