8.37. Μέγιστο RGB…

8.37.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.199. Παράδειγμα για το φίλτρο “Μέγιστο RGB”

Παράδειγμα για το φίλτρο Μέγιστο RGB

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο Μέγιστο RGB

Εφαρμογή φίλτρου “Μέγιστο RGB”


Για κάθε εικονοστοιχείο της εικόνας, αυτό το φίλτρο κρατά το κανάλι με τη μέγιστη/ελάχιστη ένταση. Το αποτέλεσμα είναι μια εικόνα με μόνο τρία χρώματα κόκκινο, πράσινο, κυανό και ενδεχομένως καθαρό γκρι.

8.37.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΧρώματαΜέγιστο RGB….

8.37.3. Επιλογές

Σχήμα 16.200. Επιλογές “Μέγιστο RGB”

Επιλογές Μέγιστο RGB

Προεπισκόπηση

Αυτή η προεπισκόπηση εμφανίζει, σε πραγματικό χρόνο, την τελική εικόνα μετά την επεξεργασία με φίλτρο.

Ρυθμίσεις παραμέτρων

Κράτημα των μέγιστων καναλιών: Για κάθε εικονοστοιχείο, το φίλτρο κρατά την ένταση του καναλιού χρώματος RGB που έχει τη μέγιστη ένταση και μηδενίζει τις άλλες δύο. Π.χ.: 220, 158, 175 μέγιστο--> 220, 0, 0. Εάν δύο κανάλια έχουν την ίδια ένταση, κρατιούνται και τα δύο: 210, 54, 210 μέγιστο--> 210, 0, 210.

Κράτημα των ελάχιστων καναλιών: Για κάθε εικονοστοιχείο, το φίλτρο κρατά την ένταση του καναλιού χρώματος RGB που έχει τη ελάχιστη ένταση και μηδενίζει τις άλλες δύο. Π.χ.: 220, 158, 175 ελάχιστο--> 0, 158, 0. Εάν δύο κανάλια έχουν την ίδια ένταση, κρατιούνται και τα δύο: 210, 54, 54 ελάχιστο--> 0, 54, 54.

Οι στάθμες του γκρι δεν αλλάζουν αφού η ένταση φωτός είναι η ίδια και στα τρία κανάλια.