13.22. Σπειρογράφημα gimp

13.22.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.341. Παράδειγμα για το φίλτρο “σπειρογράφημα gimp”

Παράδειγμα για το φίλτρο σπειρογράφημα gimp

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο σπειρογράφημα gimp

Εφαρμογή “σπειρογραφήματος gimp”


13.22.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΣχεδίασηΣπειρογράφημα gimp….

13.22.3. Επιλογές

Σχήμα 17.342. Επιλογές “σπειρογραφήματος gimp”

Επιλογές σπειρογραφήματος gimp

Τύπος

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Σχήμα

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Εξωτερικά δόντια

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Εσωτερικά δόντια

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Περιθώριο (εικονοστοιχεία)

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Λόγος οπής

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Έναρξη γωνίας

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Εργαλείο

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Πινέλο

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Μέθοδος χρώματος

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Χρώμα

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Διαβάθμιση

ΝΑ ΓΙΝΕΙ