16.11. Βιβλίο κόμικς

16.11.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.397. Παράδειγμα για το φίλτρο “Βιβλίο κόμικς”

Παράδειγμα για το φίλτρο Βιβλίο κόμικς

Εφαρμογή “βιβλίου κόμικς”


[Προσοχή] Προσοχή

Συγνώμη, δεν υπάρχει τεκμηρίωση για αυτό το φίλτρο ακόμα.

16.11.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΆλφα σε λογότυποΒιβλίο κόμικς….

16.11.3. Επιλογές

Σχήμα 17.398. Επιλογές “βιβλίου κόμικς”

Επιλογές βιβλίου κόμικς

Διαβάθμιση

Να γίνει

Αντιστροφή διαβάθμισης

Να γίνει

Μέγεθος περιγράμματος

Να γίνει

Χρώμα περιγράμματος

Να γίνει

Χρώμα παρασκηνίου

Να γίνει