3.4. Κουβάς γεμίσματος

Σχήμα 14.59. Γέμισμα εργαλειοθήκης

Γέμισμα εργαλειοθήκης

Αυτό το εργαλείο γεμίζει μια επιλογή με το τρέχον χρώμα προσκηνίου. Με Ctrl+κλικ και χρήση του εργαλείου κουβά, θα χρησιμοποιήσετε το χρώμα παρασκηνίου στη θέση του. Ανάλογα με τη ρύθμιση των επιλογών εργαλείου, το εργαλείο κουβά γεμίσματος θα γεμίσει είτε όλη την επιλογή, ή μόνο μέρη των οποίων τα χρώματα είναι παρόμοια με το σημείο κλικ. Οι επιλογές εργαλείου επίσης επηρεάζουν τον τρόπο χειρισμού της διαφάνειας.

Η ποσότητα του γεμίσματος εξαρτάται από ποιο κατώφλι γεμίσματος έχετε ορίσει. Το κατώφλι γεμίσματος καθορίζει την διασπορά γεμίσματος (παρόμοια με τον τρόπο εργασίας του μαγικού ραβδιού). Το γέμισμα αρχίζει στο σημείο κλικ και διασπείρεται προς τα έξω μέχρι το χρώμα ή η τιμή άλφα να γίνει “πολύ διαφορετική”.

Όταν γεμίζετε αντικείμενα σε διαφανή στρώση (όπως γράμμα σε στρώση κειμένου) με διαφορετικό χρώμα από πριν, ίσως βρείτε ότι ένα περίγραμμα του παλιού χρώματος περιβάλλει ακόμα τα αντικείμενα. Αυτό οφείλεται σε ένα χαμηλό κατώφλι γεμίσματος στο διάλογο επιλογών κουβά γεμίσματος. Με ένα χαμηλό όριο, το εργαλείο κουβά δεν θα γεμίσει ημιδιαφανή εικονοστοιχεία, και θα βρεθούν αντίθετα με το γέμισμα επειδή διατηρούν το αρχικό τους χρώμα.

Εάν θέλετε να γεμίσετε περιοχές που είναι πλήρως διαφανείς, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η επιλογή του “κλειδώματος” (στο διάλογο στρώσεων) δεν είναι επιλεγμένη. Εάν αυτή η επιλογή σημειωθεί, μόνο τα μη διαφανή μέρη της στρώσης θα γεμίσουν.

3.4.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

  • Μπορείτε να προσπελάσετε το εργαλείο κουβά γεμίσματος από το μενού εικόνας μέσα από εργαλείαεργαλεία ζωγραφικήςκουβάς γεμίσματος

  • Μπορεί επίσης να κληθεί με κλικ στο εικονίδιο εργαλείου: στην εργαλειοθήκη.

  • ή χρησιμοποιώντας τά πλήκτρα shift+B.

3.4.2. Τροποποιητικά πλήκτρα (Προεπιλογές)

  • Το Ctrl εναλλάσσει τη χρήση του χρώματος γεμίσματος παρασκηνίου ή χρώματος γεμίσματος προσκηνίου στην κίνηση.

  • Το Shift εναλλάσσει τη χρήση γεμίσματος παρόμοιου χρώματος ή γεμίσματος όλης της επιλογής στην κίνηση.

3.4.3. Επιλογές

Σχήμα 14.60. Επιλογές εργαλείου “κουβά γεμίσματος”

Επιλογές εργαλείου κουβά γεμίσματος

Κανονικά, οι επιλογές εργαλείου εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προσδεμένο κάτω από την εργαλειοθήκη μόλις ενεργοποιήσετε ένα εργαλείο. Εάν δεν εμφανίζονται, μπορείτε να τα προσπελάσετε από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠαράθυραΠροσαρμόσιμα παράθυραΕπιλογές εργαλείων που ανοίγει το παράθυρο επιλογής του επιλεγμένου εργαλείου.

Κατάσταση, αδιαφάνεια

Δείτε εργαλεία ζωγραφικής για βοήθεια με επιλογές που είναι κοινές σε όλα αυτά τα εργαλεία. Μόνο επιλογές που είναι ειδικές για αυτό το κουβά γεμίσματος εξηγούνται εδώ.

Τύπος γεμίσματος

Το GIMP παρέχει τρεις τύπους γεμίσματος:

Χρώμα γεμίσματος προσκηνίου

ορίζει το χρώμα γεμίσματος στο τρέχον επιλεγμένο χρώμα προσκηνίου.

Χρώμα γεμίσματος παρασκηνίου

ορίζει το χρώμα γεμίσματος στο τρέχον επιλεγμένο χρώμα παρασκηνίου.

Μοτίβο γεμίσματος

ορίζει το χρώμα γεμίσματος στο τρέχον επιλεγμένο μοτίβο. Μπορείτε να διαλέξετε το μοτίβο χρησιμοποιώντας μια πτυσσόμενη λίστα.

Αυτή η πτυσσόμενη λίστα επιτρέπει στο χρήστη να διαλέξει ένα από πολλά μοτίβα γεμίσματος για χρήση στην επόμενη λειτουργία γεμίσματος. Ο τρόπος που εμφανίζεται η λίστα ελέγχεται από τέσσερα κουμπιά στον πυθμένα του επιλογέα.

Επηρεαζόμενη περιοχή
Γέμισμα όλης της επιλογής

Αυτή η επιλογή κάνει το GIMP να γεμίσει μια προϋπάρχουσα επιλογή ή όλη την εικόνα. Μια γρηγορότερη προσέγγιση είναι με κλικ και σύρσιμο του προσκηνίου, παρασκηνίου ή χρώματος μοτίβου, αφήνοντας το στην επιλογή.

Γέμισμα παρόμοιων χρωμάτων

Αυτό είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση: το εργαλείο γεμίζει την περιοχή με ένα χρώμα κοντά στο εικονοστοιχείο που πατήσατε. Η ομοιότητα χρώματος καθορίζεται από ένα κατώφλι φωτεινότητας, που μπορείτε να ορίσετε με τιμή ή με θέση δρομέα.

Εύρεση παρόμοιων χρωμάτων

Κάτω από αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε δύο επιλογές:

Γέμισμα διαφανών περιοχών

Η επιλογή γέμισμα διαφανών περιοχών προσφέρει τη δυνατότητα γεμίσματος περιοχών με χαμηλή αδιαφάνεια.

Συγχωνευμένο δείγμα

Η επιλογή συγχωνευμένο δείγμα εναλλάσσει τη δειγματοληψία από όλες τις στρώσεις. Εάν το συγχωνευμένο δείγμα είναι ενεργό, γεμίσματα μπορούν να γίνουν σε χαμηλότερη στρώση, ενώ η χρησιμοποιούμενη πληροφορία χρώματος για τον έλεγχο κατωφλίου εντοπίζεται παραπέρα. Απλά επιλέξτε τη χαμηλότερη στάθμη και βεβαιωθείτε ότι η παραπάνω στρώση είναι ορατή για βαρύτητα χρώματος.

Κατώφλι

Ο ολισθητής κατωφλίου ορίζει τη στάθμη στην οποία οι σημασίες του χρώματος μετριούνται για γέμισμα ορίων. Μια υψηλότερη ρύθμιση θα γεμίσει περισσότερο την εικόνα πολλαπλού χρώματος και αντίστροφα, μια χαμηλότερη ρύθμιση θα γεμίσει λιγότερη περιοχή.

Γέμισμα με

Με αυτή την επιλογή μπορείτε να επιλέξετε ποιο συστατικό της εικόνας θα χρησιμοποιήσει το GIMP για να υπολογίσει την ομοιότητα και να καθορίσει τα περιγράμματα πλήρωσης.

Τα συστατικά που μπορείτε να επιλέξετε είναι: σύνθετο, κόκκινο, πράσινο, γαλάζιο, απόχρωση, κορεσμός και τιμή.

Αυτή η επιλογή δεν είναι ευκολονόητη. Διαλέξατε, για παράδειγμα, το κόκκινο κανάλι. Με κλικ σε οποιοδήποτε εικονοστοιχείο, το εργαλείο ψάχνει για συνεχή εικονοστοιχεία παρόμοια για το κόκκινο κανάλι με το πατημένο εικονοστοιχείο, σύμφωνα με το ορισμένο κατώφλι. Ιδού ένα παράδειγμα:

Αρχική εικόνα: τρεις λουρίδες με διαβαθμίσεις καθαρών χρωμάτων. Κόκκινο (255,0,0), πράσινο (0,255,0), γαλάζιο (0,0,255). Πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο κουβά γεμίσματος με χρώμα ματζέντα και κατώφλι ορισμένο στο 15.

Εικόνα 1: γέμισμα με = σύνθετο. Με διαδοχικά κλικ στις τρεις λουρίδες χρώματος. Κάθε λουρίδα γεμίζεται σύμφωνα με το κατώφλι.

Εικόνα 2: γέμισμα με = κόκκινο. Κλικ στην κόκκινη λουρίδα. Το εργαλείο ψάχνει για γειτονικά εικονοστοιχεία που έχουν παρόμοια τιμή στο κόκκινο κανάλι, σύμφωνα με το ορισμένο κατώφλι. Μόνο μια στενή περιοχή αντιστοιχεί σε αυτές τις συνθήκες. Στην πράσινη και γαλάζια λουρίδα, η τιμή των εικονοστοιχείων στο κόκκινο κανάλι είναι 0, πολύ διαφορετική από τη τιμή του κόκκινου καναλιού του πατημένου εικονοστοιχείου: το χρώμα δεν εξαπλώνεται σε αυτά.

Εικόνα 3: Γέμισμα με = κόκκινο. Κλικ στην πράσινη λουρίδα. Εκεί, η τιμή του πατημένου εικονοστοιχείου στο κόκκινο κανάλι είναι 0. Όλα τα εικονοστοιχεία στις πράσινες και γαλάζιες λουρίδες έχουν την ίδια τιμή κόκκινου καναλιού (0): είναι όλες βαμμένες.

Σχήμα 14.61. Παράδειγμα για “γέμισμα από”

Παράδειγμα για γέμισμα από

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για γέμισμα από

Εικόνα 1

Παράδειγμα για γέμισμα από

Εικόνα 2

Παράδειγμα για γέμισμα από

Εικόνα 3


3.4.4. Γέμισμα αμβλυμένης επιλογής

Πατώντας κατ' επανάληψη στην επιλογή με αμβλυμένες άκρες, γεμίζετε σταδιακά το αμβλυμένο περίγραμμα:

Σχήμα 14.62. Παράδειγμα για “γέμισμα αμβλυμένης επιλογής”

Παράδειγμα για γέμισμα αμβλυμένης επιλογής

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για γέμισμα αμβλυμένης επιλογής

Μετά από κλικ 3 φορές περισσότερες με το εργαλείο κουβά γεμίσματος