16. Φίλτρα άλφα σε λογότυπο

16.1. Εισαγωγή

Σχήμα 17.369. Το μενού φίλτρων άλφα σε λογότυπο

Το μενού φίλτρων άλφα σε λογότυπο

Αυτά τα φίλτρα αντιστοιχούν στα σενάρια script-fu που δημιουργούν λογότυπους. Προσθέτουν όλα τα είδη ειδικών εφέ στο κανάλι άλφα για την ενεργή στρώση (δηλαδή, στα εικονοστοιχεία με τιμή άλφα μη μηδενική).

[Σημείωση] Σημείωση

Τα στοιχεία μενού και οι αντίστοιχες συναρτήσεις ενεργοποιούνται μόνο εάν η ενεργή στρώση έχει ένα κανάλι άλφα. Εάν δείτε ότι τα στοιχεία μενού είναι αχνά, δοκιμάστε προσθήκη καναλιού άλφα.

Το εφέ φίλτρου θα εφαρμόζεται πάντοτε σύμφωνα με τις τιμές άλφα. Το άλφα οποιουδήποτε εικονοστοιχείου έχει μια τιμή από 0 (διαφανές) μέχρι 255 (πλήρως αδιαφανές). Είναι δυνατή η εφαρμογή φίλτρου μόνο μερικώς σε κάποια (ή όλα) τα εικονοστοιχεία χρησιμοποιώντας τιμές άλφα από 1 έως 254.

Θα σημειώσετε ότι αυτό είναι παρόμοιο με την επιλογή εικονοστοιχείων μερικώς. Στην πραγματικότητα, αυτά τα φίλτρα εσωτερικά πάντοτε δημιουργούν μια επιλογή από το κανάλι άλφα μεταφέροντας τις τιμές άλφα στο κανάλι που αντιπροσωπεύει την επιλογή και έπειτα δουλεύοντας στην επιλογή.

Πώς θα εφαρμοστεί ένα φίλτρο “άλφα σε λογότυπο” σε μια επιλογή;

  1. Εάν η ενεργή στρώση είναι η στρώση παρασκηνίου, βεβαιωθείτε ότι το κανάλι άλφα υπάρχει, αλλιώς προσθέστε ένα κανάλι άλφα.

    [Υπόδειξη] Υπόδειξη

    Εάν το όνομα στρώσης στο διάλογο στρώσης είναι με έντονα γράμματα, τότε αυτή η στρώση δεν έχει κανάλι άλφα.

  2. Αντιστροφή της επιλογής: ΕπιλογήΑντιστροφή.

  3. Αφαίρεση της (αντεστραμμένης) επιλογής: ΕπεξεργασίαΚαθαρισμός.

  4. Εφαρμογή του φίλτρου “Άλφα σε λογότυπο” (τα φίλτρα αγνοούν την επιλογή, δεν χρειάζεται να ξαναντιστρέψετε την επιλογή).