4.13. Κυματισμός

4.13.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.67. Παράδειγμα φίλτρου “κυματισμού”

Παράδειγμα φίλτρου κυματισμού

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα φίλτρου κυματισμού

Εφαρμογή φίλτρου “κυματισμού”


Μετατοπίζει τα εικονοστοιχεία της ενεργής στρώσης ή επιλογής σε κύματα ή κυματισμούς που θυμίζουν μια αντανάκλαση σε ταραγμένο νερό.

4.13.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΠαραμορφώσειςΚυματισμός….

4.13.3. Επιλογές

Σχήμα 17.68. Επιλογές φίλτρου “κυματισμού”

Επιλογές φίλτρου κυματισμού

Προεπισκόπηση

Το αποτέλεσμα των ρυθμίσεων σας θα εμφανιστεί στην προεπισκόπηση χωρίς να επηρεάζει την εικόνα μέχρι να πατήσετε εντάξει.

Επιλογές
Εξομάλυνση

Αυτό βελτιώνει την κλιμακωμένη εμφάνιση των περιγραμμάτων εικόνας που μπορεί να υπάρχουν.

Διατήρηση παραθεσιμότητας

Αυτό διατηρεί τις ιδιότητες χωρίς ραφές εάν η εικόνα σας είναι ένα μοτίβο παράθεσης.

Προσανατολισμός

Αυτή είναι η οριζόντια ή κάθετη κατεύθυνση των κυμάτων.

Ακμές

Επειδή οι κυματισμοί προκαλούν μετατόπιση εικονοστοιχείου, μερικά εικονοστοιχεία μπορεί να λείπουν στις πλευρές της εικόνας:

  • Με αναδίπλωση, τα εικονοστοιχεία που φεύγουν από μια πλευρά επιστρέφουν από την άλλη, αντικαθιστώντας έτσι τα ελλείποντα εικονοστοιχεία.

  • Με μουτζούρωμα, τα γειτονικά εικονοστοιχεία εξαπλώνονται για να αντικαταστήσουν τα αναμειγνυόμενα εικονοστοιχεία.

  • Με κενό, τα ελλείποντα εικονοστοιχεία θα αντικατασταθούν από μαύρα εικονοστοιχεία, εάν η στρώση δεν έχει κανάλι άλφα. Εάν υπάρχει κανάλι άλφα στη στρώση, τα διαφανή εικονοστοιχεία αντικαθιστούν τα ελλείποντα εικονοστοιχεία μετά την εφαρμογή αυτής της επιλογής.

Τύπος κύματος

Επιλογή εμφάνισης του κύματος:

  • Πριονωτό

  • Ημιτονικό

Περιοδικό

Είναι σχετικό με το μήκος κύματος (0-200 εικονοστοιχεία)

Εύρος

Είναι σχετικό με το μήκος κύματος (0-200 εικονοστοιχεία).

Μετατόπιση φάσης

Είναι η γωνία καθυστέρησης του κύματος (0-360 μοίρες). Εφαρμογή αυτού του φίλτρου ξανά με την ίδια ρύθμιση αλλά με μετατοπισμένη φάση που διαφέρει κατά 180 φέρνει πίσω την μια φορά επεξεργασμένη εικόνα για να γίνει σχεδόν όμοια με την πρώτη αρχική εικόνα.