3.15. Μουτζούρα

Σχήμα 14.96. Εργαλείο μουτζούρας

Εργαλείο μουτζούρας

Το εργαλείο μουτζούρας χρησιμοποιεί το τρέχον πινέλο για το μουτζούρωμα χρωμάτων στην ενεργή στρώση ή επιλογή. Παίρνει χρώμα στο πέρασμα και το χρησιμοποιεί για ανάμειξη του με τα επόμενα χρώματα που συναντά, σε μια απόσταση που μπορείτε να ορίσετε.

3.15.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Μπορείτε να βρείτε το εργαλείο μουτζούρας με διάφορους τρόπους:

  • μέσα από εργαλείαεργαλεία ζωγραφικήςμουτζούρα στο μενού της εικόνας,

  • με κλικ στο εικονίδιο του εργαλείου: στην εργαλειοθήκη,

  • ή πιέζοντας το πλήκτρο S στο πληκτρολόγιο.

3.15.2. Τροποποιητικά πλήκτρα (Προεπιλογές)

Μετατόπιση

Το πλήκτρο Shift τοποθετεί το εργαλείο μουτζούρας σε κατάσταση ευθείας γραμμής. Με πατημένο το Shift ενώ πατάτε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού θα μουτζουρώσει σε ευθεία γραμμή. Διαδοχικά πατήματα θα συνεχίσουν το μουτζούρωμα σε ευθείες γραμμές που προέρχονται από το άκρο της τελευταίας γραμμής.

Ctrl

Χρησιμοποιώντας Ctrl με Shift, μπορείτε να περιορίσετε τη γωνία μεταξύ δύο διαδοχικών γραμμών για αλλαγή σε βήματα των 15°.

3.15.3. Επιλογές

Σχήμα 14.97. Το εργαλείο μουτζούρας στην εργαλειοθήκη

Το εργαλείο μουτζούρας στην εργαλειοθήκη

Κανονικά, οι επιλογές εργαλείου εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προσδεμένο κάτω από την εργαλειοθήκη μόλις ενεργοποιήσετε ένα εργαλείο. Εάν δεν εμφανίζονται, μπορείτε να τα προσπελάσετε από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠαράθυραΠροσαρμόσιμα παράθυραΕπιλογές εργαλείων που ανοίγει το παράθυρο επιλογής του επιλεγμένου εργαλείου.

Αδιαφάνεια, πινέλο, δυναμικές, επιλογές δυναμικών, επιλογές ξεθωριάσματος, εφαρμογή τρέμουλου, έντονες άκρες, λόγος
Δείτε το κοινές επιλογές εργαλείου ζωγραφικής για μια περιγραφή των επιλογών εργαλείου που εφαρμόζονται σε πολλά ή όλα τα εργαλεία ζωγραφικής.