5.10. Αποκορεσμός

Χρησιμοποιώντας την εντολή αποκορεσμός, μπορείτε να μετατρέψετε όλα τα χρώματα στην ενεργή στρώση στις αντίστοιχες αποχρώσεις του γκρι. Αυτό διαφέρει από την μετατροπή της εικόνας σε γκρι κλίμακα σε δύο σημεία. Πρώτο, ενεργεί μόνο στην ενεργή στρώση και δεύτερο, τα χρώματα στη στρώση είναι ακόμα τιμές RGB με τρία συστατικά. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να βάψετε στη στρώση, ή μέρη της, χρησιμοποιώντας χρώμα αργότερα.

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτή η εντολή δουλεύει μόνο σε στρώσεις εικόνων RGB. Εάν η εικόνα είναι σε γκρι κλίμακα ή κατάσταση από ευρετήριο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.

5.10.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτό το εργαλείο με πολλούς τρόπους:

  • Στο μενού εικόνας μέσα από εργαλείαΕργαλεία χρώματοςΑποκορεσμός… ή ΧρώματαΑποκορεσμός…,

  • με κλικ στο εικονίδιο εργαλείου στην εργαλειοθήκη, εάν αυτό το εργαλείο έχει εγκατασταθεί εκεί. Για αυτό, παρακαλώ δείτε Τμήμα 1.7, “Εργαλειοθήκη”.

5.10.2. Επιλογές

Σχήμα 14.176. Ο διάλογος επιλογής “αποκορεσμός”

Ο διάλογος επιλογής αποκορεσμός

Τρεις επιλογές είναι διαθέσιμες:

Επιλογή διαβάθμισης του γκρι βασισμένη σε

Φωτεινότητα

Η στάθμη του γκρι θα υπολογιστεί ως

Φωτεινότητα = ½× (max(R,G,B) + min(R,G,B))
Φωτοβολία

Η στάθμη του γκρι θα υπολογιστεί ως

Luminosity = 0.21 × R + 0.72 × G + 0.07 × B
Μέσος όρος

Η στάθμη του γκρι θα υπολογιστεί ως

Μέσος όρος λαμπρότητας = (R + G + B) ÷ 3

Σχήμα 14.177. Σύγκριση των τριών επιλογών

Σύγκριση των τριών επιλογών

Αρχική εικόνα

Σύγκριση των τριών επιλογών

Εφαρμογή “φωτεινότητας”

Σύγκριση των τριών επιλογών

Εφαρμογή “Φωτοβολίας”.

Σύγκριση των τριών επιλογών

Εφαρμογή “μέσου όρου”.