4.14. Μετατόπιση

4.14.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.69. Παράδειγμα για το φίλτρο μετατόπισης

Παράδειγμα για το φίλτρο μετατόπισης

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο μετατόπισης

Εφαρμογή φίλτρου “μετατόπισης”


Μετατοπίζει όλες τις σειρές εικονοστοιχείου, οριζόντια ή κάθετα, στην τρέχουσα στρώση ή επιλογή, σε τυχαία απόσταση και μέσα στα καθορισμένα όρια.

4.14.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΠαραμορφώσειςΜετατόπιση….

4.14.3. Επιλογές

Σχήμα 17.70. Επιλογές φίλτρου “μετατόπισης”

Επιλογές φίλτρου μετατόπισης

Προεπισκόπηση

Το αποτέλεσμα των ρυθμίσεων σας θα εμφανιστεί στην προεπισκόπηση χωρίς να επηρεάζει την εικόνα μέχρι να πατήσετε εντάξει.

Οριζόντια μετατόπιση, Κάθετη μετατόπιση

Αυτή η επιλογή ορίζει την διάσταση μετατόπισης των εικονοστοιχείων.

Τα εικονοστοιχεία που βγαίνουν από τη μια πλευρά επιστρέφουν από την άλλη.

Ποσό μετατόπισης

Με αυτήν την επιλογή, μπορείτε να ορίσετε τη μέγιστη μετατόπιση, μεταξύ 1 και 200 εικονοστοιχεία ή σε άλλη μονάδα μέτρησης.