6.16. Περικοπή στην επιλογή

Η εντολή Περικοπή στην επιλογή περικόπτει την εικόνα στα όρια της επιλογής αφαιρώντας κάθε λουρίδα στις ακμές, των οποίων τα περιεχόμενα είναι πλήρως ανεπίλεκτα. Οι περιοχές που είναι μερικώς επιλεγμένες (π.χ. με απάλυνση) δεν είναι περικομμένες. Εάν η επιλογή έχει απαλυνθεί, η περικοπή εκτελείται στο εξωτερικό όριο της περιοχής που έχει απαλυνθεί. Εάν δεν υπάρχει επιλογή για την εικόνα, η είσοδος του μενού απενεργοποιείται και γίνεται αχνή.

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτή η εντολή περικόπτει όλες τις στρώσεις της εικόνας. Για περικοπή ακριβώς της ενεργής στρώσης, χρησιμοποιήστε την εντολή Περικοπή στρώσης.

6.16.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού της εικόνας μέσα από ΕικόναΠερικοπή στην επιλογή.