8.21. Χάρτης ξένου

8.21.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.166. Παράδειγμα φίλτρου χάρτη ξένου

Παράδειγμα φίλτρου χάρτη ξένου

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα φίλτρου χάρτη ξένου

Εφαρμογή φίλτρου


Αυτό το φίλτρο αποδίδει πολύ τροποποιημένα χρώματα εφαρμόζοντας τριγωνομετρικές συναρτήσεις. Ο χάρτης ξένου μπορεί να δουλέψει σε εικόνες που έχουν χρωματικά πρότυπα RGB και HSV.

8.21.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΧρώματαΧάρτηςΧάρτης ξένου.

8.21.3. Επιλογές

Σχήμα 16.167. Επιλογές φίλτρου “Χάρτης ξένου”

Επιλογές φίλτρου Χάρτης ξένου

Προεπισκόπηση

Αυτή η προεπισκόπηση εμφανίζει αποτελέσματα της εφαρμογής φίλτρου διαδραστικά.

Κατάσταση

Ραδιοπλήκτρα χρωματικό κανάλι RGB και χρωματικό κανάλι HSV σας επιτρέπουν να διαλέξετε το χρωματικό χώρο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Τα πλαίσια ελέγχου τροποποίηση ... καναλιού σας επιτρέπουν να επιλέξετε το κανάλι RGB/HSV με το οποίο θέλετε να δουλέψετε.

Ολισθητές

Για κάθε κανάλι, μπορείτε να ορίσετε συχνότητα (0-5) και μετατόπιση φάσης (0-360) των συναρτήσεων ημίτονο-συνημίτονο, χρησιμοποιώντας είτε ολισθητές ή πλαίσια εισόδου και τις κεφαλές των τόξων τους.

Συχνότητα γύρω στο 0,3 έως 0,7 παρέχει μια καμπύλη που είναι παρόμοια με τη γραμμική συνάρτηση (αρχική εικόνα), μόνο πιο σκοτεινή ή με περισσότερη αντίθεση. Καθώς αυξάνετε τη στάθμη συχνότητας, θα πάρετε μια αυξανόμενη παραλλαγή στο μετασχηματισμό εικονοστοιχείου, που σημαίνει ότι η εικόνα γίνεται όλο και πιο “ξένη”.

Η φάση μεταβάλλει το μετασχηματισμό τιμής. 0 και 360 μοίρες είναι το ίδιο όπως μια συνάρτηση ημίτονου και 90 είναι το ίδιο όπως μια συνάρτηση συνημιτόνου. Τ0 180 αντιστρέφει το ημίτονο και το 270 αντιστρέφει το συνημίτονο.