8.12. Επέκταση HSV

Η εντολή Επέκταση HSV κάνει το ίδιο πράγμα όπως η εντολή Επέκταση αντίθεσης, εκτός από την εργασία της σε χρωματικό χώρο HSV, αντί για χρωματικό χώρο RGB και διατηρεί την απόχρωση. Έτσι, επεκτείνει ανεξάρτητα τις περιοχές απόχρωση, κορεσμός και τιμή των συστατικών των χρωμάτων. Κάποιες φορές τα αποτελέσματα είναι καλά, συχνά είναι κάπως παράξενα. Η “επέκταση HSV” λειτουργεί σε στρώσεις από εικόνες RGB και από ευρετήριο. Εάν η εικόνα είναι σε γκρι κλίμακα, η είσοδος μενού είναι ανενεργή και αχνή.

8.12.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού μέσα από ΧρώματαΑυτόματαΕπέκταση HSV.

8.12.2. Παράδειγμα “Επέκταση HSV”

Σχήμα 16.145. Αρχική εικόνα

Αρχική εικόνα

Η ενεργή στρώση και τα ιστογράμματα κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο πριν το “Επέκταση HSV”.


Σχήμα 16.146. Η εικόνα μετά την εντολή

Η εικόνα μετά την εντολή

Η ενεργή στρώση και τα ιστογράμματα κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο μετά το “Επέκταση HSV”. Αντίθεση, φωτεινότητα και αποχρώσεις βελτιώθηκαν.