12.2. Χάρτης ανάγλυφου

12.2.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.246. Παράδειγμα “χάρτη ανάγλυφου”

Παράδειγμα χάρτη ανάγλυφου

Στα αριστερά, η αρχική εικόνα που θέλουμε να χαράξουμε: μια συμπαγής γαλάζια. Στη μέση ο χάρτης ανάγλυφου: μια εικόνα γκρι κλίμακας, όπου μαύρα εικονοστοιχεία θα χαράξουν προς τα πίσω και λευκά εικονοστοιχεία θα χαράξουν προς τα μπρος. Στα δεξιά η χαρτογραφημένη εικόνα ανάγλυφου. Το φίλτρο προσθέτει ένα αποτέλεσμα σκιάς.


Αυτό το φίλτρο δημιουργεί ένα 3Δ αποτέλεσμα χαράσσοντας μια εικόνα (την κάρτα) και έπειτα την απεικονίζει σε μια άλλη εικόνα. Το ύψος ανάγλυφου εξαρτάται από τη φωτεινότητα του εικονοστοιχείου και μπορείτε να ορίσετε κατεύθυνση φωτός. Δείτε χάραξη για περισσότερες πληροφορίες σχετικά. Μπορείτε να χαρτογραφήσετε ανάγλυφο κάθε τύπου της εικόνας, αντίθετα με το φίλτρο χάραξης.

12.2.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΧάρτηςΧάρτης ανάγλυφου….

12.2.3. Επιλογές

Σχήμα 17.247. Επιλογές φίλτρου “χάρτης ανάγλυφου”

Επιλογές φίλτρου χάρτης ανάγλυφου

Προεπισκόπηση

Εάν σημειωθεί, τα αποτελέσματα ρύθμισης παραμέτρου εμφανίζονται διαδραστικά στην προεπισκόπηση. Οι γραμμές κύλισης σας επιτρέπουν τη μετακίνηση γύρω από την εικόνα.

Χάρτης ανάγλυφου

Αυτή η πτυσσόμενη λίστα επιτρέπει την επιλογή της εικόνας που θα χρησιμοποιηθεί ως χάρτης για απεικόνιση ανάγλυφου. Αυτή η λίστα περιέχει εικόνες που είναι παρούσες στην οθόνη σας όταν εκκινείτε το φίλτρο. Οι εικόνες που ανοίγουν μετά την εκκίνηση του φίλτρου δεν είναι παρούσες σε αυτήν τη λίστα.

Τύπος χάρτη

Αυτή η επιλογή επιτρέπει τον καθορισμό της μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί όταν δημιουργείται η εικόνα χάρτη:

Γραμμικό

Το ύψος του ανάγλυφου είναι μια άμεση συνάρτηση της φωτεινότητας.

Ημιτονοειδές

Το ύψος του ανάγλυφου είναι μια ημιτονοειδής συνάρτηση της φωτεινότητας.

Σφαιρικό

Το ύψος του ανάγλυφου είναι μια σφαιρική συνάρτηση της φωτεινότητας.

Αντιστάθμιση για σκοτείνιασμα

Η χαρτογράφηση ανάγλυφου τείνει να σκοτεινιάσει την εικόνα. Μπορείτε να αντισταθμίσετε αυτό το σκοτείνιασμα σημειώνοντας αυτήν την επιλογή.

Αντιστροφή χάρτη ανάγλυφου

Τα φωτεινά εικονοστοιχεία από προεπιλογή σε εξογκώματα και τα σκοτεινά εικονοστοιχεία σε βαθουλώματα. Μπορείτε να αντιστρέψετε αυτό το αποτέλεσμα σημειώνοντας αυτήν την επιλογή.

Παράθεση χάρτη ανάγλυφου

Εάν σημειώσετε αυτήν την επιλογή, δεν θα υπάρξει καμιά διακοπή του ανάγλυφου εάν χρησιμοποιείτε την εικόνα σας ως μοτίβο για μια ιστοσελίδα: τα μοτίβα θα τοποθετηθούν πλάι-πλάι χωρίς ορατές ενώσεις.

Αζιμούθιο

Αυτό είναι για το φωτισμό σύμφωνα με τα σημεία της πυξίδας (0 - 360). Ανατολικά (0°) είναι στα αριστερά. Η αύξηση της τιμής πηγαίνει αριστερόστροφα.

Ανύψωση

Αυτό είναι το ύψος από τον ορίζοντα (0,50°), μέχρι το ζενίθ (90°).

Βάθος

Με αυτόν τον ολισθητή, μπορείτε να αλλάξετε το ύψος και το βάθος ανάγλυφου. Όσο μεγαλύτερη η τιμή, τόσο υψηλότερη η διαφορά μεταξύ των δύο. Οι τιμές ποικίλουν από 1 μέχρι 65.

Αντιστάθμιση X, Αντιστάθμιση Υ

Με αυτόν τον ολισθητή, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση της εικόνας χάρτη συγκρινόμενη με την εικόνα, οριζόντια (Χ) και/ή κάθετα (Υ).

Επίπεδο νερού

Εάν η εικόνα σας έχει διαφανείς περιοχές, θα επεξεργαστούν σαν σκοτεινές περιοχές και θα εμφανιστούν ως βαθουλώματα μετά την χαρτογράφηση του ανάγλυφου. Με αυτόν τον ολισθητή, μπορείτε να μειώσετε τα βαθουλώματα σαν να σηκωνόταν η στάθμη της θάλασσας. Αυτά τα βαθουλώματα θα εξαφανιστούν όταν η τιμή στάθμης της θάλασσας φτάσει 255. Εάν επιλεγεί η αντιστροφή χάρτη ανάγλυφου, οι διαφανείς περιοχές θα επεξεργαστούν ως φωτεινές περιοχές και τότε ο ολισθητής στάθμης νερού θα μειώσει τα εξογκώματα.

Περιβάλλον

Αυτός ο ολισθητής ελέγχει την ένταση του περιβάλλοντος φωτός. Με υψηλές τιμές οι σκιές θα ξεθωριάσουν και το ανάγλυφο θα μειωθεί.