8.9. Βελτιστοποίηση χρώματος

Η εντολή Βελτιστοποίηση χρώματος αυξάνει την περιοχή κορεσμού των χρωμάτων στη στρώση, χωρίς μεταβολή φωτεινότητας ή απόχρωσης. Το κάνει αυτό μετατρέποντας τα χρώματα σε HSV χώρο, μετρώντας τις τιμές περιοχής κορεσμού κατά μήκος της εικόνας, έπειτα επεκτείνοντας αυτήν την περιοχή για να είναι όσο το δυνατό πιο μεγάλη και τελικά μετατρέποντας τα χρώματα πάλι σε RGB. Είναι παρόμοια με Επέκταση αντίθεσης, εκτός από το ότι δουλεύει σε χρωματικό χώρο HSV, έτσι διατηρεί την απόχρωση. Δουλεύει σε στρώσεις από RGB και εικόνες από ευρετήριο. Εάν η εικόνα είναι γκρι κλίμακας, η είσοδος μενού είναι ανενεργή και αχνή.

8.9.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού μέσα από ΧρώματαΑυτόματαΒελτιστοποίηση χρώματος.

8.9.2. Παράδειγμα “Βελτιστοποίηση χρώματος”

Σχήμα 16.139. Παράδειγμα “Βελτιστοποίησης χρώματος” (αρχική εικόνα)

Παράδειγμα Βελτιστοποίησης χρώματος (αρχική εικόνα)

Η ενεργή στρώση και τα ιστογράμματα κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο πριν την “Βελτιστοποίηση χρώματος”.


Σχήμα 16.140. Παράδειγμα “Βελτιστοποίησης χρώματος” (εικόνα μετά την εντολή)

Παράδειγμα Βελτιστοποίησης χρώματος (εικόνα μετά την εντολή)

Η ενεργή στρώση και τα ιστογράμματα της κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο μετά την “Βελτιστοποίηση χρώματος”. Το αποτέλεσμα ίσως να μην είναι πάντοτε ότι περιμένετε.