13.15. Ημίτονο

13.15.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.318. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο ημίτονο

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο ημίτονο

Εφαρμογή φίλτρου “ημίτονο”


Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο στο μενού εικόνας μέσα από ΦίλτραΣχεδίασηΜοτίβοΗμίτονο….

Με το φίλτρο ημιτόνου μπορείτε να κάνετε υφές βασισμένες στο ημίτονο, που μοιάζει μάλλον σαν νερωμένο μετάξι ή ίσως κοντραπλακέ. Αυτό το πρόσθετο δουλεύει χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά χρώματα που μπορείτε να ορίσετε στην καρτέλα χρωμάτων. Αυτά τα δύο χρώματα τότε δημιουργούν μοτίβα κυμάτων βασισμένα στη συνάρτηση ημιτόνου.

Μπορείτε να ορίσετε τις κλίμακες Χ και Υ, που καθορίζουν την επέκταση ή συρρίκνωση της υφής. Μπορείτε επίσης να ορίσετε την συνθετότητα της συνάρτησης: μια υψηλή τιμή δημιουργεί περισσότερη παρεμβολή ή επανάληψη στο μοτίβο. Ένα παράδειγμα φαίνεται παρακάτω.

13.15.2. Επιλογές

13.15.2.1. Ρυθμίσεις

Σχήμα 17.319. Επιλογές φίλτρου “ημίτονο” (ρυθμίσεις)

Επιλογές φίλτρου ημίτονο (ρυθμίσεις)

Ρυθμίσεις σχεδίασης

Κλίμακα Χ, Κλίμακα Υ

Μια χαμηλή τιμή X/Y θα μεγιστοποιήσει την οριζόντια/κάθετη επέκταση της υφής, ενώ η υψηλή τιμή θα το συμπιέσει.

Πολυπλοκότητα

Αυτή ελέγχει την αλληλεπίδραση των δύο χρωμάτων μεταξύ τους (την ποσότητα της αλληλεπίδρασης ή επανάληψης).

Ρυθμίσεις υπολογισμού

Τυχαία σπορά

Αυτή η επιλογή ελέγχει την τυχαία συμπεριφορά του φίλτρου. Εάν η ίδια τυχαία σπορά στην ίδια κατάσταση χρησιμοποιηθεί, το φίλτρο παράγει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Μια διαφορετική τυχαία σπορά παράγει διαφορετικά αποτελέσματα. Η τυχαία σπορά μπορεί να εισαχθεί χειροκίνητα ή να δημιουργηθεί τυχαία πατώντας το κουμπί της νέας σποράς.

Όταν η επιλογή τυχαία σημειωθεί, η τυχαία σπορά δεν μπορεί να εισαχθεί χειροκίνητα, αλλά δημιουργείται τυχαία κάθε φορά που τρέχει το φίλτρο. Εάν δεν σημειωθεί, το φίλτρο θυμάται την τελευταία χρησιμοποιημένη τυχαία σπορά.

Εξαναγκασμός παράθεσης;

Εάν σημειώσετε αυτό, θα πάρετε ένα μοτίβο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράθεση. Π.χ., μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως παρασκήνιο σε μια σελίδα HTML και τα άκρα της παράθεσης θα ενωθούν χωρίς ραφή.

Ιδανικό, Παραμορφωμένο

Αυτές οι επιλογές δίνουν πρόσθετο έλεγχο της αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο χρωμάτων. Το “παραμορφωμένο” δημιουργεί μια περισσότερο παραμορφωμένη ανάμειξη μεταξύ των δύο χρωμάτων παρά το “ιδανικό”.

13.15.2.2. Χρώματα

Σχήμα 17.320. Επιλογές φίλτρου “ημίτονο” (χρώματα)

Επιλογές φίλτρου ημίτονο (χρώματα)

Χρώματα

Εδώ, ορίζετε δύο χρώματα που κάνουν την υφή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρώματα μαύρου και λευκού ή προσκηνίου και παρασκηνίου στην εργαλειοθήκη, ή μπορείτε να διαλέξετε ένα χρώμα με τα εικονίδια χρώματος.

Κανάλια άλφα

Αυτοί οι ολισθητές επιτρέπουν να αποδώσετε μια αδιαφάνεια σε κάθε χρώμα. (Εάν η στρώση που δουλεύετε δεν έχει κανάλι άλφα, θα γίνουν αχνές.)

13.15.2.3. Ανάμειξη

Σχήμα 17.321. Επιλογές φίλτρου “ημίτονο” (ανάμειξη)

Επιλογές φίλτρου ημίτονο (ανάμειξη)

Διαβάθμιση

Μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ τριών συναρτήσεων για να ορίσετε τα σχήματα των κυμάτων που παράγονται: γραμμικό, διγραμμικό και ημιτονοειδές.

Εκθέτης

Ο εκθέτης ελέγχει ποιο από τα δύο χρώματα είναι κυρίαρχο και πόσο. Εάν ορίσετε τον εκθέτη σε -7,5, το αριστερό χρώμα θα κυριαρχεί πλήρως και εάν ορίσετε +7,5 θα είναι ανάποδα. Μια τιμή μηδέν θα είναι ουδέτερη.